Valdes sēde 2016. gada 2.-3. decembrī

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALAs valde nolemj pieņemt 10% ziedojumu no Evarista Bērziņa Fidelity IRA konta un pilnvaro ģenerālsekretāru Raitu Eglīti nokārtot formalitātes ar Fidelity Inheritor Services saskaņā ar testamenta noteikumiem.

Lēmums Nr. 2
ALAs valde nolemj uzdot Biedru nozarei izpētīt biedru datu bāzes modernizācijas iespējas un izmaksas.

Lēmums Nr. 3
ALAs valde vienbalsīgi pieņem kasieres sniegtos finanču pārskatus.

Lēmums Nr. 4
ALAs valde pieņem Jura Abrenieša zemes dāvinājumu (četri akri Wayne County Pensilvānijā) un uztic Vilnim Orem šo pārdošanas procesu izkārtot. Valde izsaka pateicību V. Orem par ziedoto laiku un nolemj atmaksāt viņam tiesas izdevumus kas radušies šo uzdevumu veicot.

Lēmums Nr. 5
ALAs valde atbalsta kasieres ieteikumu slēgt kontus Klīvlandes un Viskonsīnas latviešu kreditsabiedrībās.

Lēmums Nr. 6
Ņemot vērā grāmatu inventāra novecošanos un apdrošanas cenas, ALAs valde nolemj izbeigt ALAs apgāda inventāra apdrošināšanu Kalamazoo, Mičiganā ar 2017. g. 1 janvāri.

Lēmums Nr. 7
ALAs valde vienbalsīgi pieņem kasieres sagatavoto budžetu 2017. gadam.

Lēmums Nr. 8
ALAs valde nolemj piešķirt papildus $10,000 ziedojumu 2017. gada XIV Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem ASV Baltimorā, palielinot ALAs atbalsta kopsummu uz $20,000.

Lēmums Nr. 9
ALAs valde nolemj atbalstīt Lilitas Bergas sniegto Priedaines Latviešu mantu krātuves inventara likvidēšanas plānu.

Lēmums Nr. 10
ALAs valde nolemj rīkot nākamo valdes sēdi Sanfrancisko 2017. gada 2. – 4. martā un sēdes ietvaros rīkot Latvijas Republikas vēstnieku ASV Andŗa Teikmaņa uzrunu Stenfordas Universitātē 2017. gada 2. marta pēcpusdienā.

Lēmums Nr. 11
ALAs valde nolemj Simtgades Testamentārā kontā izmainīt $300,000 no Total Bond Market fonda ar $100,000 Dividend Appreciation, $100,000 Extended Market un $100,000 Growth fondiem.

Lēmums Nr. 12
ALAs valde atbalsta 2016. gada decembra sēdē izveidotās Darbinieka meklēšanas komitejas “hiring committee” (kurā ietilpst priekšsēdis P. Blumbergs, Izglītības nozares vadītāja A. Zommere un ģenerālsekretārs R. Eglītis)  priekšlikumu, pēc sarunām ar finālistiem uz ALAs izsludināto darba vakanci “Event, Travel and Marketing Coordinator,” piedāvāt pilna laika darbu šajā amatā Marisa Gudrais ar 2017. gada 6. februāri. Par atalgojuma paketi lems Darbinieku aprūpes komisija ALAs priekšsēža vadībā. Pilna laika darbiniekiem tiks piedāvāta dalība ALAs veselības apdrošināšanas plānā un Simple IRA pensijas plānā, iemaksājot 3% no darbinieka algas apmēra ik mēnesi.

Lēmums Nr. 13
Atbalstot ASV un Latvijas ekonomisko sadarbību un apzinoties, ka uzņēmēju sakari un ieguldījumi stiprina Latvijas valsts drošību, ALAs valde izsaka atbalstu Latvijas vēstniecības iniciatīvai rīkot reģionālo Pasaules Latviešu ekonomikas un inovāciju forumu (PLEIF) Čikāgā, 2017. gada 22. septembrī. ALAs valde piekrīt (nepieciešamības gadījumā) atbalstīt foruma norisi vai kādu konkrētu pasākumu/ievirzi ar summu, kas nepārsniedz $10,000. Sakarā ar PLEIF,  ALAs valde arī nolemj, ja iespējams, noturēt rudens ALAs valdes sēdi Čikāgā.

Lēmums Nr. 14
Pateicoties saņemtajiem Jāņa Priedīts un Elmāra un Dzidras Ozoliņu novēlējumiem, ALAs valde nolemj dezignēt un pārskaitīt uz Vanguard Simtgades Testamentāro novēlējumu kontu $800,000, un pārskaitīt $300,000 uz Vanguard Vispārejo kontu.