Valdes sēde 2015. gada 7.-8. martā

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALAs valde vienbalsīgi pieņem kasieres sniegtos finanču pārskatus (Statement of Financial Position un Budget vs. Actual).

Lēmums Nr. 2
ALAs valde pieņem kasieres ieteiktās maiņas organizācijas 2015. gada budžetā.

mums Nr. 3
Lai ALAs piešķirto atbalstu un lielāku izdevumu dokumentēšanas process būtu standartizēts, ALAs valde nolemj, ka gadījumos, kad izdevumi ir ieskaitīti un detalizēti izskaidroti budžetā, tad tie tiek uzskatīti kā daļa no gadskārtējā budžeta pieņemšanas procesa. Citiem lieliem izdevumiem ārpus budžeta ir vajadzīgi atsevišķi valdes lēmumi. Līdz ar šo kārtību, katrā konkrētajā līdzekļu pieprasījuma-izmaksas situācijā attiecīgajai valdes nozarei būs jākoordinē ALAs sakarus ar atbalstīto organizāciju. Šis izdevumu apstiprināšanas process saskan ar agrāku lietotu procesu, kurā atsevišķs lēmums bija nepieciešams katram lielam izdevumam. Izdevuma dokumentēšanai jāuskaita saņēmējs, summa, mērķis, un līdzekļa fonds (paskaidrojot vai no ,,General Fund” vai ,,Temporarily Restricted Fund”, utt.). 

Lēmums Nr. 4
ALAs valde vienbalsīgi apstiprina septiņus Atsevišķo biedru delegātus ALAs 64. kongresam Indianapolē 2015. gada 1.- 3 maijā: Ruta Priedkalne Zirne, Čikāga; Aija Kukaine, Kalamazū; Jānis Kukainis, Kalamazū; Vija Bērziņa, Ņujorka; Indra Purmale, Ņujorka; Maija Hinkle, Ņujorka; Ināra Krūmiņa, Milvoki.

Lēmums Nr. 5
Lai palīdzētu atspēkot Krievijas negatīvo polītisko propogandu Latvijas informācijas telpā, ALAs valde nolemj atbalstīt ar $3000 piešķīrumu 2015. gadā latviešu kultūras biedrības TILTS iesniegto projektu, kas paredz financēt rietumvalstu autoru un žurnālistu rakstu tulkošanu latviešu un krievu valodās un autortiesību iegūšanas izdevumus, ar mērķi, šos tulkojumus publicēt Latvijas presē. Izmaksas TILTAM tiks veiktas reizi ceturksnī, pret atskaitēm par Latvijas laikrakstos (vai interneta portālos) ievietotajiem tulkojumiem. Pirmā izmaksa avansā par 2015. gada pirmo ceturksni būs $850. (T. Zoldnere, ALAs Informācijas nozares vadītāja, uzņemas atbildību projektam izsekot. Līdzekļi tiks ņemti no ALAs ,,General Fund”.) 

Lēmums Nr. 6
Atzīmējot latviešu centŗaGaŗezers” 50. Gadu pastāvēšanas jubileju, ALAs valde nolemj piešķirt $5000 velti Garezera ,,G50fondam, ar līdzekļiem no Freiberga fonda (Izglītības nozares). (L. Ejupe uzņemās atbildību ziedojumu nokārtot.)

Lēmums Nr. 7
ALAs valde nolemj noturēt sēdi pirms ALA Kongresa, 2015. g. 30. aprīlī, 8:00 vakarā, un pirmo sēdi jaunievēlētiem valdes locekļiem tieši pēc Kongresa, 3. maijā, agrā pēcpusdienā.

Lēmums Nr. 8
ALAs valde nolemj uzst
ādīt jaunu ,,Board Designated” kontu kā ,,Operational Reserves“, ar $50,000 summu (cerībā uz labvēlīgu tiesas lēmumu sakarā ar Priedīša novēlējumu). 

Lēmums Nr. 9
ALAs
valde pieņem Finanču komitejas ieteikto plānu pārskaitīt $200,000 no Vanguard „Main” konta uz ALAs SunTrust (x8835) bankas kontu, sakarā ar tekošo izdevumu vajadzībām.

Lēmums Nr. 10
ALAs valde vienbalsīgi atbalsta šādus četrus Atsevišķo biedru delegātus ALAs 64. kongresam Indianapolē 2015. gada 1.- 3 maijā: Ivars Bērziņš, Ņujorka; Dr. Juris Mežinskis, Cincinnati; Lilita Bergs un Anita Tērauda, Vašingtona, DC. 

Lēmums Nr. 11
Lai atvieglotu kasieres kandidātes Daces Spanieres, arī ALA biroja, pāreju uz jaunu personu kasieres amatā, ALAs valde nolemj jau pirms ALA kongresa D. Spanier dot (1) pārlūkošanas pieejas tiesības uz ALA ,,QuickBooks” kontiem, un (2)  pilnvarot D. Spanier jautagad uzņemt kontaktu ar ALAs Lumix pārstāvi Maribel Torres-Pinero, lai precizētu darbu pienākumu sadali starp Tenesan Ekperigin un ALAs grāmatvedi Baibu Dolinsku, un lai sagatavotu Lumix iesniegtu ,,Letter of Engagement” par T. Ekperigin pakalpojumiem ALAs darbā.