Valdes sēde 2015. gada 12. septembrī

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALAs valde apstiprina 27 ieteiktos latviešu sabiedriskos darbiniekus 2015. gada ALAs Atzinības rakstu saņemšanai.

Lēmums Nr. 2
ALAs valde vienbalsīgi pieņem kasieres sniegtos finanču pārskatus, ieskaitot pozīcijas pārskatu un
Budget vs. Actual   

Lēmums Nr. 3
c ilgām pārrunām par ziedojumu, kuŗu galamēŗķis ir organizācija ārpus Amerikas latviešu apvienības nozaŗu struktūras, pieņemšanu, ALAs valde nolemj noraidīt organizācijai pienākušos priekšlikumus pieņemt šādus mērķziedojumus, lai virzītu tos tālāk caur ALAs kontiem ,,Kluso varoņu” atbalsta projektam
 

Lēmums Nr. 4
Reaģējot uz Latviešu Skautu kustības ASV jendas aicinājumu, ALAs valde atbalsta ideju izsludināt 2017. gadu par “Latviešu skautisma 100 gadu darbības atceres gadu” un virzīt šo priekšlikumu tālāk PBLA atbalstam. 

Lēmums Nr. 5
ALAs valde apstiprina trīs ieteiktos kandidātus PBLA Kultūras fonda nozarēm: Gunti Šmidchenu – Humanitāro un sociālo zinatņu nozares referenta amatam (ASV), Martu MannenbachPreses nozares referenti (ASV), un Paulu Berkoldu Mūzikas nozares referentu (ASV).