Valdes sēde 2013. gada 6.-7. decembrī

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
Pieminot 2013. gada 21. novembŗa traģēdijas Zolitūdē upurus, ALAs valde nolemj ziedot $10 000 no ALAs Speciālo projektu konta īpašam Latvijas būvniecības vai architektūras studentu pētniecības konkursam, sadarbībā ar Rīgas Tehnisko Universitāti, ar mērķi uzlabot būvniecības drošību un kvalītāti Latvijā un novērst šādu notikumu atkārtošanos. J. Grāmatiņš uzņemas atbildību sazināties ar RTU un izpētīt RTU interesi šādu kopēju projektu attīstīt. 

Lēmums Nr. 2
Balstoties uz 2013. gada ALAs biedru aptaujas rezultātiem, ALAs valde nolemj turpmāk piedāvāt elektroniskās ziedošanas iespējas ALAs līdzekļu vākšanas akcijām.  A. Ramāns piesakās izpētīt
eTapestry programmu un izvēlēties piemērotāko elektronisko ziedojumu saiti, atkarī no izmaksām.

Lēmums Nr. 3
ALAs valde nolemj izsūtīt 2013.gada rudens līdzekļu vākšanas akcijai pievienoto aptauju arī elektroniski, un papildus, lūgt biedriem atsaukties, vai vēlas saņemt ,,Latvian Dimensions” elektroniskā formatā. Par lēmumu atbildīga Informācijas nozare. 

Lēmums Nr. 4
ALAs valde nolemj, sākot ar 2014. gada  1. janvāri no katra jauna novēlējuma vai pagaidu ierobežotā fonda (Temporarily Restricted Fund) ieturēt administrātīvu nodevu ALAs darbībai (iepriekš sazinoties ar ziedotāju) pēc šādām vadlīnijām:  

(1) Mazāk par $20,000 —  6 procentus,
(2) No $20,000 – $50,000  — 3 procentus¸
(3) Virs $50,000 — 2 procentus.   

Lēmums Nr. 5
ALAs valde pieņem kasieres sastādītos finanču pārskatus ar labojumiem. Valde pieņem 2014. gada budžeta uzmetumu un turpinās to izstrādāt ar nozaŗu vadītāju papildinājumiem līdz 2014. gada marta valdes sēdei.

Lēmums Nr. 6
ALAs valde nolemj pārstrādāt vairākuBoard designated TRF” ierobežoto fondu nosaukumus, lai tie reāli atspoguļotu ALAs darbību, un katrā kontā uzrādītā vērtība turpmāk reāli atspoguļotu patieso financiālo stāvokli.

Lēmums Nr. 7
ALAs valde nolemj noskaidrot informāciju par ALAs vēstures grāmatas drukāšanas iespējamajām izmaksām. T. Zoldnere, R. Eglītis, un A. Bataraga piesakās iegūt aplēses no vismaz šādām izdevniecībām: Neputns, „ELPA” (L. Kovtuna), Town Press” (A. Upeslācis) un vietējās spiestuves Rockvillē, un par rezultātiem informēt grāmatas autores Anitu Tēraudu un Ilzi Garozu.

Lēmums Nr. 8
ALAs valde nolemj rīkot DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA akciju 2014. gada sākumā, valdes locekļiem iespēju robežās apciemojot vietējā centra latviešu skolu, pastāstot par ALAs darbību un, aicinot skolu kā organizāciju un skolas vecākus,ūt par ALAs biedriem. Kā īpašs piedāvājums šai akcijai: Biedru nozare piešķir skolas pārzinei 2014.gada biedra karti pa velti, ja skola iestājas ALA kā biedru organizācija. Diviem skolu pārstāvjiem tiek piešķirta dalības maksa 2014. gada 63. kongresam Filadelfijā ar 50% atlaidi (bez balsstiesībām, ja skolai nav pietiekošs biedru skaits delegāta reģistrācijai).

Lēmums Nr. 9
ALAs valde nolemj paplašināt Atzinības rakstu vadlīnijas, iesakot arī ALAs nozaŗu vadītājiem nominēt kandidātus ALAs Atzinības savā laukā. Ja Atzinības raksts tiek apstiprināts, tad nozares vadītājs kopā ar valdes priekšsēdi to paraksta. Valde arī nolemj, ka algots darbs latviešu sabiedrībā nevar būt par šķērsli Atzinības raksta piešķiršanai.

Lēmums Nr. 10
ALAs valde nolemj aicināt Latvijas Nacionālas Bibliotēkas direktoru Andri Vilku un Latvijas Kultūras ministri Daci Melbārdi kā 2014.gada ALAs kongresa goda viesus un runātājus.  Anita Bataraga izpētīs iespējas aicināt uz kongresu bijušo LR Ārlietu ministru un vēstnieku Kanadā Georgu Andrejevu, ja viņš kongresa laikā viesojas ASV Filadelfijas latviešu biedrības uzaicinājumā.
 

Lēmums Nr. 11
ALAs valde nolemj turpināt plānot Otro Trimdas latviešu arhīvu un materiālās kultūras konferenci  (Second Conference on Latvian Diaspora Archives, Libraries and Material Culture) 2014. gada 11.- 12. septembrī, Vašingtonā, savienojot to ar valdes sēdes nedēļas nogali. Valde nolemj aicināt bijušo ALAs valdes locekli un Kultūras fonda priekšsēdi Sarmu Muižnieci Liepiņu uzņemties konferences rīkošanas darbus.   

Lēmums Nr. 12
ALAs valde nolemj lietot 2012. gada decembrī saņemto $90,000 ārpus testamenta  ziedojumu no Cīruļu ģimenes ASV latviešu jauniešu ceļojumu uz Latviju atbalstam, sedzot ALAs iztrūkumu ceļojumu dalības maksai no Cīruļu fonda katram ,,Sveika Latvija” vai ,,Heritage Latvia” dalībniekam, kurš ir beidzis ASV latviešu skolu, vai ir saņēmis speciālu dispensāciju no ALAs ceļojumu koordinatores. Atbalsts sākas ar 2013. gada vasaras ceļojumiem.  

Lēmums Nr. 13
ALAs valde slēgtajā sēdē apstiprina algas pielikumus biroja darbiniekiem  ar 2014. gada 1. janvāri un nolemj piešķirt gada beigu  bonusus.
 

Lēmums Nr. 14
ALAs valde nolemj nākamo valdes sēdi noturēt Gaŗezerā 2014. gada 14. – 16. martā.
 

Lēmums Nr. 15
ALAs valde nolemj atbalstīt ASV latviešu gaidu un skautu kustības 11. Lielo nometni „Mantojums” ar $5000 ziedojumu.