Visa informācija, kas saistīta ar Latvijas valdības sniegtajiem konsulārajiem pakalpojumiem, ir meklējama Latvijas vēstniecības ASV mājas lapā vai saziņā ar vēstniecības Konsulāro daļu.