Sākot ar 2013. gada 1. oktobri ir stājušies spēkā grozījumi Latvijas Pilsonības likumā, kas paredz iespēju ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem pieteikties uz Latvijas pilsonību vai dubultpilsonību.


Trimdas latvieši – iespēja iegūt Latvijas pilsonību

Tie trimdas latvieši un viņu pēcteči, kas līdz 1995. gadam nepaspēja pieteikties uz Latvijas pilsonību, sākot ar 2013. gada 1. oktobri var pieteikties uz Latvijas pilsonību un saglabāt dubulto pilsonību ar jebkuru valsti. Informācija par dokumentiem, kas nepieciešami Latvijas pilsonības iegūšanai, un to iesniegšanas kārtība atrodama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā sadaļā par Latvijas pilsonības reģistrēšanu.


Latvijas pilsoņi – iespēja saglabāt Latvijas pilsonību

Latvijas pilsoņi, kas pieņēmuši citas valsts pilsonību, var to saglabāt, ja tie ir ieguvuši:

  • citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts pilsonību;
  • citas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts pilsonību;
  • Austrālijas Savienības, Brazīlijas Federatīvās Republikas vai Jaunzēlandes pilsonību;
  • tādas valsts pilsonību, ar kuru Latvija ir noslēgusi līgumu par dubultās pilsonības atzīšanu (šobrīd neviens līgums nav noslēgts);
  • iepriekš neminētas valsts pilsonību, ja saistībā ar svarīgām valsts interesēm būs saņemta Ministru kabineta atļauja saglabāt dubulto pilsonību;
  • iepriekš neminētas valsts pilsonību, ja tā iegūta automātiski (ex lege), apprecoties vai adopcijas dēļ.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde aicina Latvijas pilsoņus, kuri ieguvuši citas valsts pilsonību, pildīt Iedzīvotāju reģistra likuma 15.pantā noteikto, proti, paziņot par citas valsts pilsonības iegūšanu. Lai paziņotu par citas valsts pilsonības iegūšanu, Latvijas pilsoņiem jāvēršas jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai tuvākajā Latvijas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā, līdzi ņemot Latvijas pilsoņa pasi un dokumentu, kas apliecina citas valsts pilsonības esamību, piemēram, pase, personas apliecība vai pilsonības sertifikāts. Iesniegumu un dokumenta kopiju, kas apliecina, ka iegūta citas valsts pilsonība persona var nosūtīt pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (Čiekurkalna 1. līnija 1, korp.3, Rīga, LV-1026) vai elektroniski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Plašāka informācija atrodama PMLP mājas lapā.


Latvijas pilsoņu bērni

Latvijas pilsoņu bērniem dubultā pilsonība ir iespējama ar jebkuru valsti. Jāņem vērā, ka Latvijas pilsonis, kuram līdz pilngadības sasniegšanai ir izveidojusies dubultā pilsonība ar valsti, kura nav PMLP mājas lapā uzskaitīto atļauto valstu sarakstā, pēc pilngadības sasniegšanas līdz 25 gadu vecumam būs jāizdara izvēle saglabāt Latvijas vai neatļautās valsts pilsonību.

Saskaņā ar Pilsonības likumu, ja Latvijas pilsoni saskaņā ar ārvalsts likumiem var vienlaikus uzskatīt arī par attiecīgās ārvalsts pilsoni, attiecībās ar Latvijas Republiku viņš uzskatāms vienīgi par Latvijas pilsoni. Plašāka informācija atrodama PMLP mājas lapā.

Ar jautājumiem lūdzam sazināties ar Latvijas Republikas vēstniecības ASV konsulāro nodaļu:

E-pasts: consulate.usa@mfa.gov.lv
Tel: (202) 328-2884
https://www2.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija