Pārstāvam latviešu organizācijas ASV

Latviešu biedrības, sabiedriskie centri, draudzes, skolas un politiskās organizācijas.

Kalifornija

Amerikas Baltiešu brīvības līga
PO Box 65056
Los Angeles, CA 90065-3651
Mājas lapa
949-310-4110

Merilenda

Apvienotā Baltiešu komiteja
400 Hurley Avenue,
Rockville, MD 20850
Mājas lapa
301-340-1954