Mēs un Latvija

Prakses programma Latvijā un ASV

Pieteikšanās sāksies 2023.g. 3. janvārī

 

Amerikas Latviešu apvienība piedāvā prakses darbu iespējas dažādās Latvijas valsts iestādēs un privātos uzņēmumos Latvijā, kā arī prakses iespējas ASV ar Latviju saistītās organizācijas un iestādes.

Praktikantiem no ASV ir iespēja arī pieteikties uz 2500 USD stipendiju, kas sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus pilsētā, kur atrodas prakses vieta.

2023. gada vasaras pieteikšanos atklās 2023. gada 3. janvārī.

Prakses darbi Latvijā VADLĪNIJAS

Prakses darbi ASV VADLĪNIJAS

Ar jautājumiem par programmu lūdzam rakstīt programmu koordinatorei Līgai Ejupei: programs@alausa.org