Mēs un Latvija

Vasaras prakses iespējas Latvijā un ASV

Lai piedāvātu latviešu jauniešiem ASV vērtīgu darba pieredzi un jaunu piedzīvojumu, Amerikas Latviešu apvienība piedāvā prakses darbus dažādās Latvijas valsts iestādēs un privātos uzņēmumos Latvijā. Piedāvājam prakses iespējas arī ASV ar Latviju saistītās organizācijās un iestādēs.

Praktikantiem no ASV ir iespēja arī pieteikties uz 2500 USD stipendiju, kas sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus pilsētā, kur atrodas prakses vieta.

2022. gada vasaras pieteikšanās termiņš: 2022. gada 15. maijs

 

Pavadi vasaru Latvijā

Par prakses programmu Latvijā (FAQ)
2022. g. Latvijas prakses vietu apraksti
Pieteikšanās veidlapa

 

Pavadi vasaru ASV

Prakses programmas ASV vadlīnijas
2022. g. ASV prakses vietu apraksti
Pieteikšanās veidlapa

 

 

 

Ar jautājumiem par programmu lūdzam rakstīt programmu koordinatorei Līgai Ejupei: ligaejups@gmail.com.