Mēs un Latvija

Prakses programma Latvijā un ASV

Amerikas Latviešu apvienība piedāvā prakses darbu iespējas dažādās Latvijas valsts iestādēs un privātos uzņēmumos Latvijā, kā arī prakses iespējas ASV ar Latviju saistītās organizācijas un iestādes.

Praktikantiem no ASV ir iespēja arī pieteikties uz 2500 USD stipendiju, kas sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus pilsētā, kur atrodas prakses vieta.

Pieteikšanās uz 2023.g. prakses programmām ir atvērta!
Prakses pieprasījuma veidlapu ir jāiesniedz līdz 28. februārīm!


Prakses programma Latvijā

Pieteikšanās veidlapa
Programmas vadlīnijas
Prakses vietu Latvijā apraksti


Prakses darbi ASV

Pieteikšanās veidlapa
Programmas vadlīnijas
Prakses vietu ASV apraksti


Ar jautājumiem par programmu lūdzam rakstīt programmu koordinatorei Līgai Ejupei: programs@alausa.org