Prakses darba iespējas latviešu izcelsmes jauniešiem no 20.-29. g.v.

Kopš 2015. g. ALA piedāvā vienreizēju iespēju jauniešiem strādāt praksē Latvijā un latviešu organizācijās ASV. Prakses darbs piesaista jauniešus lietderīgā, mērķtiecīgā darbā, kas vēlāk noderēs akadēmiskā un profesionālā dzīvē.

Praktikantiem no ASV ir iespēja arī pieteikties uz 2500 USD stipendiju, kas sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus pilsētā, kur atrodas prakses vieta.


Prakses programma Latvijā piedāvā latviešu izcelsmes jauniešiem autentisku un substantīvu personīgu saiti nevis tikai ar latvietību bet ar Latviju.

“Es tagad esmu piedzīvojusi to, ka mana “latvietība” nav tikai manas ģimenes vēsture pagātnē, bet ir arī mana personīgā tagadne un nākotne.” – Aija, 2023. g. praktikante, Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūrā


Prakses programma ASV piedāvā latviešu izcelsmes jauniešiem, kas nevēlās ceļot uz Latviju iespēju strādāt Latvijas iestādēs ASV un lielākās ASV latviešu organizācijās. Dažas prakses piedāvātas angļu valodā.

“Savā prakses laikā, novēroju kā Latvija un mūsu kaimiņi Lietuva un Igaunija lēnām ieņem stingrāku nostāju globālajā arēnā. Baltijas valstis turpina būvēt sev modernu nākotni.” – Raimonds, 2023. g. praktikants, Latvijas Republikas vēstniecībā ASV


PIETEIKTIES ŠEIT

PRAKSES PIEPRASĪJUMA VEIDLAPA JĀIESNIEDZ LĪDZ 29. FEBRUĀRIM!


PIETEIKTIES ŠEIT

PRAKSES PIEPRASĪJUMA VEIDLAPA JĀIESNIEDZ LĪDZ 29. FEBRUĀRIM!


Ar jautājumiem par programmu lūdzam rakstīt programmu koordinatorei Līgai Ejupei: programs@alausa.org

Līga Ejupe
Prakses programmu koordinatore