Veiksmīga ALA valdes sēde Mičiganā

08. jūnijs, 2021

ALA valde, pēc vairāk nekā tiešsaistes sēdēs pavadīta darba gada, 5. un 6. jūnijā beidzot satikās klātienē  – Kalamazū un Ģarezerā, Mičiganā.  Sēdē abas dienas piedalījās arī Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga. Valdes locekļi atskaitījās par pēdējā ceturksnī paveikto un pārrunāja nākotnes plānus, ieskaitot iecerēto gadskārtējo apvienības kongresu rudenī un ALA 70 gadu jubilejas svinības Čikāgā.

Marissa un Bills LaDitka no kompānijas Intersect pastāstīja par Kalamazū dievnama atjaunošanu. ALA ziedoja šim mērķim divus tūkstošus dolāru.

Sestdienas vakarā notika sadraudzības vakars ar Kalamazū vietējo sabiedrību.

Svētdien, 6. jūnijā, notika tikšanās ar Latviešu centra Ģarezers vadību. Visi kopā arī nofotogrāfējāmies pie piemiņas plāksnes padomju represijās cietušajiem latviešiem.

Lai gan pandēmijas laikā klātienes pasākumi notikuši ļoti ierobežotā skaitā, ALA darbība ir turpinājusies pilnā sparā, ieskaitot virtuālus pasākumus, sadarbību un finansiālu atbalstu skolām, vasaras nometnēm un aktīvu politisko darbību jautājumos, kas saistīti ar Latvijas un Baltijas drošību!
Foto: (Baiba Dolinsky)