Rokasgrāmata, kas sniedz informāciju ikvienam, kurš vēlas atgriezties un uzsākt dzīvi Rīgā

11. septembris, 2020

Pieņemt lēmumu mainīt dzīvesvietu un atgriezties uz dzīvi Rīgā var šķist ļoti izaicinoši un grūti, tāpēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ir sagatavojis un izdevis ““Rīga – manas mājas. Rokasgrāmata atgriežoties uz dzīvi Rīgā””.  Apkopotā rokasgrāmata, sniedz informāciju par sagatavošanās soļiem pirms pārcelšanās, kas jādara esot Rīgā, kādi ir pašvaldības un valsts sniegtie pakalpojumi, iestāžu un organizāciju kontakti, kā arī atbalsta mehānismi, lai palīdzētu remigrantu ģimenēm atgriezties Latvijā un sekmīgi iedzīvoties Rīgā.

Izstrādājot rokasgrāmatas saturu, tika veikta aptauja un attālinātā diskusija  ar nevalstiskajām organizācijām un diasporas pārstāvjiem par iekļaujamo informāciju un jomām.

Rokasgrāmata ir pieejama gan digitāli, gan drukātā versijā, latviešu, krievu, angļu un vācu valodās.

Rokasgrāmata atrodama te: https://integracija.riga.lv/lv/integracija?target=news_item&news_item=rokasgramata-ikvienam-kurs-velas-atgriezties-un-uzsakt-dzivi-riga-5811

Rokasgrāmatu izstrādāja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments projekta “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” ietvaros, ar mērķi apkopot un aktualizēt informāciju, kas sniegtu atbalstu remigrantiem, atgriežoties uz dzīvi Rīgas pilsētā.

Projekts īstenots ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas un Rīgas Plānošanas reģiona piešķirto finansējumu.