Prakses iespējas Latvijā un ASV

08. novembris, 2022

Amerikas Latviešu apvienība piedāvā prakses darbu iespējas dažādās Latvijas valsts iestādēs un privātos uzņēmumos Latvijā, kā arī prakses iespējas ASV ar Latviju saistītās organizācijas un iestādes.

Praktikantiem no ASV ir iespēja arī pieteikties uz 2500 USD stipendiju, kas sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus pilsētā, kur atrodas prakses vieta.

2023. gada vasaras pieteikšanos atklās 2023. gada 3. janvārī.

Uzzināt vairāk