Noslēdzies ALA 69. kongress

25. oktobris, 2020

Noslēdzies mūsu apvienības nozīmīgākais gada pasākums!

24. oktobrī, noslēdzās mūsu 69. kongress, kas pirmo reizi apvienības vēsturē notika attālināti.

Dienu sākām ar ļoti interesantu, aizraujošu sarunu par Rīgu. Domnīcas Certus valdes priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes asociētais profesors Daunis Auers prezentēja viņa vadībā veikto pētījumu “RīgaX”. Skatītājiem bija daudz jautājumu par to, kā pētnieki redz Rīgas attīstību.

Kā savā pārskatā kongresa pirmajā dienā ziņoja ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs, apvienības finanšu situācija ir ļoti laba, tāpēc esam varējuši atļauties atbalstīt vairākas nozīmīgas aktivitātes – ievērojamu atbalstu ASV latviešu skolām, nometnēm, līdzmaksājumu Amerikas latviešu ziedojumiem, kas palīdzēja iegādāties datorus tālmācībai bērniem Latvijā. Kongress pieņēma ALA budžetu šim darba gadam, jo agrāk to nebija iespēju izdarīt, sakarā ar izsludināto pandēmiju.

Bija vairāki interesanti mūsu sadarbības partneru ziņojumi. Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēde pastāstīja par organizācijas darbu. ALA ir PBLA dalīborganizācija un svarīgs sadarbības partneris.

Interesantu un emocionālu prezentāciju sniedza Latvijas Okupācijas muzeja direktore Solvita Vība un Latvijas Nacionālās operas ģildes prezidents Ivars Slokenbergs. Gadu gaitā ALA dāsni atbalstījusi gan muzeju, gan ģildi.

Kongress pieņēma vairākas rezolūcijas, kuras publicēsim vēlāk mūsu medijos.

Pēc kongresa darbu sāks jaunievēlētā ALA valde, ar kuru iepazīstinām pievienotajās fotogrāfijās (nav fotogrāfijās – Sabiedriskās nozares vadītājs Dzintars Dzilna, Revīzijas komisijas locekļi Diāna Abuls-Kārkliņa, Mārtiņš Jansons).

Mēs pateicamies par nesavtīgo darbu ALA valdē Līgai Ejupei, Sanitai Šūmanei, Anitai Nāgelei (nav fotogrāfijās) un Gundegai Dancei (nav fotogrāfijās).

Priekšsēdis Pēteris Blumbergs:

Vicepriekšsēdis Mārtiņš Andersons:

Kasiere Anita Grīviņa:

Kasieres palīgs Andrejs Kancs:

Sekretāre Nora Muižniece-Steele:

Kultūras nozares vadītāja Valda Grīnberga:

Izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane:

Informācijas nozares vadītāja Tatjana Žagare – Vītiņa:

Biedru un līdzekļu nozares vadītāja Kristīne Ģiga:

Sadarbība ar Latviju nozares vadītāja Kaija Petrovska:

Sporta nozares vadītājs Miķelis Ģiga:

Kultūras fonda vadītāja Inese Stravelli:

Revīzijas komisijas locekle Una Veilande:

Ģenerālsekretāre un projektu vadītāja Marisa Gudrā:

Grāmatvede Baiba Dolinsky:

Pavadi vasaru Latvijā programmas vadītāja, bijusī Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe:

Bijusī Kultūras fonda vadītāja Sanita Šūmane: