Eņģeļa sirds veiksmes stāsti: Linda

16. septembris, 2020

Enģeļa sirds veiksmes stāsti

LINDA

ALA ir uzsākusi sadarbību ar biedrību Eņģeļa Sirds, kuras misija ir finansiāli atbalstīt motivētus, talantīgus, centīgus bērnus un jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm Latvijas lauku reģionos. Biedrības mērķis ir pilnveidot šo bērnu zināšanas un attīstīt talantus.

Lādezera pamatskolas 9. klases skolniece Linda Hirte ir ļoti jauka, sirsnīga jauniete. Kopš bērnības viņu aizrauj viss, ko var novērot sadzīvē. Īpaši vielas, to pārvērtības, īpašības un tas, ko ar tām var paveikt. Kaut ķīmiju skolā Linda mācās tikai otro gadu, šobrīd viņa pārzina vairāk, nekā prasa skolas programma, jo arī meitenes brīvā laika nodarbības ir saistītas ar šo priekšmetu. Linda padziļināti iepazīstas ar ķīmijas vēsturi un alķīmiju, iespēju robežās eksperimentē. Viņas sapnis ir apgūt zināšanas augstā līmenī. Savu nākotni Linda vēlas saistīt ar ķīmijas nozari un turpināt  darbu farmācijas nozarē. Linda skaidri zina, kur viņa vēlas studēt pēc vidusskolas. Lai veiksmīgi sagatavotos iestājpārbaudījumiem Latvijas Universitātē, viņa ļoti vēlas apmeklēt Jauno Ķīmiķu skolu, bet viņai nepieciešams finansiāls atbalsts.

Lai atbalstītu Enģeļa Sirds caur ALA “Sadarbību ar Latviju” programmu, aicinām apmeklēt SAL nodaļu ALA mājas lapā