Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti – māsas Agnese un Agate

20. septembris, 2021

Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti – māsas Agnese un Agate

ALA nozare Labdarība Latvijā turpina atbalstīt biedrību “Eņģeļa Sirds”, kuras misija ir finansiāli atbalstīt motivētus, talantīgus, centīgus bērnus un jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm Latvijas lauku reģionos. Biedrības mērķis ir pilnveidot šo bērnu zināšanas un attīstīt talantus.

Pauliņu ģimenē aug četri brīnišķīgi bērni. Agnese ir uzcītīga Krāslavas vidusskolas 6 klases skolniece ar zelta liecību. Viņas sirdslieta ir vijoļspēle, un jau tagad viņu droši var nosaukt par jaunu mākslinieci, kas izvirzījusi sev augstus mērķus. Agates sirdslieta ir klavierspēlei klavierspēle. Meitene šogad iestājusies Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas 10 klasē. Meitenes sapnis ir kļūt par mūziķi. Viens no iedvesmas avotiem Agatei ir Latvijas mūziķu sasniegumi pasaulē. Tas viņu mudina neatlaidīgi virzīties uz mērķa sasniegšanu. Māsas bieži muzicē kopā un piedalās dažādos koncertos un konkursos. Abas ļoti vēlas ierakstīt kopīgu muzikālo video. Talantu pilnveidošanai meitenēm nepieciešams metronoms un noskaņotas klavieres (tas jādara regulāri), ģimenei tam nav papildu līdzekļu. Tāpēc sirsnīgā Pauliņu ģimene būtu ļoti pateicīga par atbalstu meitām – talantu sekmēšanai un mērķu sasniegšanai.

Lai atbalstītu šīs māsas un ES programmu: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/labdariba-latvija/