Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti – Beāte Bāņukalne

23. janvāris, 2024

Labdarība Latvijā aktīvi atbalsta programmu “Spārno talantus”, kurā tiek izvirzīts viens no biedrības “Eņģeļa sirds” redzeslokā nonākušiem talantīgiem jauniešiem no maznodrošinātām ģimenēm Latvijā. Šīs ģimenes nespēj apmaksāt papildus izglītojošas nodarbības vai nometnes, kurās viņu atvase varētu izkopt un attīstīt kādu īpašu talantu.

Šī mēneša projekta “Spārno Talantus!” dalībniece Beāte Bāņukalne mācās Bērzaunes pamatskolas 8.klasē. Viņa ir radoša, mērķtiecīga un talantīga meitene, uz kuru var paļauties gan skolas biedri, gan skolotāji, gan meitenes ģimene. Beāte ir ļoti aktīva klases un skolas sabiedriskajā dzīvē. Viņa darbojas Bērzaunes pamatskolas līdzpārvaldē, iesaistās pasākumu vadīšanā, dzied skolas korī, darbojas skolēnu mācību uzņēmumā un apmeklē medijpratības nodarbības. Paralēli tam viņa nereti piedalās dažādos konkursos, kā arī vienmēr ir apņēmības pilna sasniegt vairāk. Beātes sirds lieta ir māksla. Tā viņai sagādā vislielāko prieku un gandarījumu. Meitene trīs reizes nedēļā ar lielu degsmi dodas uz Jāņa Simsona Madonas mākslas skolu, kur apgūst dažādas zīmēšanas un gleznošanas tehnikas un iegūst zināšanas par sev interesējošiem mākslas virzieniem. Arī brīvajā laikā Beāte aizraujas ar sava talanta attīstīšanu – viņa zīmē dažādās tehnikās, kā arī bieži piedalās zīmēšanas konkursos, iegūstot godalgotas vietas un atzinības.

Lai atbalstītu Beātes sapni kļūt par Mākslas Akadēmijas studenti, aicinām ziedot ALA Labdarība Latvijā projektam Spārno talantus, ar norādi Beāte Bāņukalne, kas sniegs atbalstu materiālu iegādei, piemēram, dažāda veida gleznošanas krāsām, otām, audekliem, kā arī dalībai meistarklasēs pie profesionāla mākslinieka. Vairāk info: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/labdariba-latvija/