ASV latviešu skolu statistikas vākšana

26. aprīlis, 2024

Janvāra mēnesī tika vākti dati par skolu saimēm. Skolu vadītājiem lūdza atbildēt uz jautājumiem par skolēnu un skolotāju skaitu, par skolas kritiskajiem jautājumiem, par skolēnu valodas līmeni. Skolu dati tiek vākti, lai ALA Izglītības nozare varētu labāk un efektīvāk palīdzēt skolām, meklēt tām atbalstu gan ASV, gan Latvijā. Ne visas skolas spējušas laikus atbildēt uz statistikas aptauju, tāpēc skolēnu skaitļi vienmēr ir mainīgi. Varam priecāties, ka pēc liela krituma pandēmijas laikā, skolēnu skaiti ir stabilizējušies, un varam cerēt uz pozitīvu novirzienu nākotnē.

Reizēm jāatkāpjas un jāskatās uz šādiem datiem vēstures perspektīvā.  Patiesi, ir apbrīnojami tas, ka vairums mūsu skolu pastāv par spīti maiņām un grūtībām, kas mūs mākušas, un, ne tikai pastāv, bet pastāv jau vairāk nekā 70 gadus!  Par to liels paldies skolu un nometņu darbiniekiem, kas negurstoši strādā, lai audzinātu latviešu bērnus ASV.