Amerikas Latviešu apvienībai – 70!

22. februāris, 2021

1950. gada 15. aprīlī Vašingtonā D.C., pēc Latvijas sūtņa ASV Jūlija Feldmaņa iniciatīvas tika sasaukta latviešu organizāciju konference, kurā lēma par Amerikas Latviešu apvienības (ALA) dibināšanu. Pēc gada, 1951. gada 24. februārī, notika ALA dibināšanas kongress. Kopš savas dibināšanas dienas mūsu apvienība par savu galveno mērķi izvirzīja cīņu par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Jau 30 gadus Latvija turpina demokrātiskas attīstības ceļu, un pateicība par to pienākas arī Amerikas latviešiem, kuri daudzu gadu garumā ar apbrīnojamu neatlaidību turpināja pasaulei atgādināt par dzimtenei atņemto brīvību un uzturēja latviešu kultūru ārpus Latvijas.

Šodien ALA kopā ar latviešu organizācijām ASV turpina atbalstīt brīvu, neatkarīgu, ilgtspējīgu Latviju un kopt latviskumu nākamajās Amerikas latviešu paaudzēs. Mūs apvieno uzticība, mīlestība pret tēvzemi un vēlme nodot šo mīlestību nākamajām paaudzēm. Mēs varam būt daļa no Latvijas un piedalīties tās likteņa veidošanā, kā to esam darījuši 70 gadus.

Svinēsim kopā!

Jūsu Amerikas Latviešu apvienība