ALA ziedo 100 tūkstošus dolāru ASV latviešu skolām un vasaras nometnēm

24. augusts, 2020

Atbalsts bērniem ir ieguldījums nākotnē!

Amerikas Latviešu apvienība ziedo 100 tūkstošus dolāru ASV latviešu skolām un vasaras nometnēm.

Latviešu skolai ārpus Latvijas vienmēr bijusi nozīmīga loma latviskās identitātes uzturēšanā un saglabāšanā, gan tad, kad Latvija bija okupēta, gan šodien, kad jaunākajai diasporas paaudzei ir svarīgi neaizmirst latviešu valodu un stiprināt savas saknes.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas dažkārt uzmācās šaubas, vai atvērto robežu dēļ neapsīks latviešu skolu un nometņu darbība ASV, bet tas nenotika. Latviešu skolas, vasaras nometnes un vidusskolas ir diasporas latviešu vienotājas. Tās saista visas paaudzes un stiprina Amerikas latviešu centrus. 2019./2020. mācību gadā Amerikā darbojās 21 latviešu skola, kurās mācījās 694 skolēni, no tiem 532 mācījās ziemas pamatskolās, 162 skolēni – vasaras skolās.

2020. gada pavasaris un COVID-19 vīrusa izraisītā pandēmija kopā ar neziņu un izjauca ierasto ikdienas ritmu, krīze skāra arī latviešu skolas un vasaras nometnes Amerikas Savienotajās Valstīs. Par mūsu ikdienu jau daudzus mēnešus kļuvusi virtuāla komunikācija. Lieliska bija ziņa, ka aptuveni puse no latviešu skolām pavasara mēnešos paspēja pāriet uz attālinātām mācībām. Arī visas vasaras nometnes un abas vasaras vidusskolas izveidoja virtuālu programmu, lai uzturētu saikni ar saviem dalībniekiem. Virtuālas tikšanās, protams, nevar aizvietot mācīšanās un kopā būšanas prieku klātienē. Tuvojas jauns mācību gads, un mūsu skolas  gaida vēl daudz šķēršļu un nezināmā, ieskaitot ekonomiskās lejupslīdes radītas materiālās rūpes. Skolām un nometnēm, kuru misija ir latviešu valodas un kultūras uzturēšana ārpus Latvijas, ir vajadzīga ticība nākotnei.

Kad ALA valde satikās virtuālā sēdē 11. augustā, viens no svarīgākajiem jautājumiem bija par atbalsta sniegšanu skolām un nometnēm. “Mēs nevaram kļūdīties, palīdzot bērniem,” savā ziņojumā uzsvēra ALA Izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane.  ALA valdes sēdē vienprātīgi nolēma: 2020. gada pandēmijas radīto apstākļu dēļ piešķirt finansiālu atbalstu 100 tūkstošu dolāru apjomā ($100,000) latviešu skolām un nometnēm ASV. Piešķīruma apjoms aprēķināts, balstoties uz pēdējo trīs mācību gadu skolēnu skaitu skolās, nometnēs un mācību posmu garumiem. Atbalsts paredzēts, lai palīdzētu segt programmu operatīvo budžetu iztrūkumus, kā arī palīdzētu nodrošināt programmu ilgtspēju.”

Grūtajā brīdī atbalstot skolas un vasaras nometnes, ALA kā lielākā latviešu organizācija ASV, uzsver bērniem, ka viņi ir svarīga mūsu tautas daļa un apliecina visiem apvienības ziedotājiem, ka viņu nauda tiek ieguldīta latviskās sabiedrības nākotnē. “Amerikas Latviešu apvienība ir atbalstījusi skolas kopš organizācijas dibināšanas, kad palīdzējām  sagatavot mācību vielu un izveidojām mācību programmu vadlīnijas, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību pieeju. ALA turpina palīdzēt skolām, rīkojot skolotāju seminārus, pieredzes apmaiņas un citus pasākumus, tāpēc ir svarīgi, ka arī grūtākā brīdī mūsu apvienība sniedz atbalstu skolēniem, viņu ģimenēm, skolotājiem un skolām,” atzīst ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs, piebilstot: “Esam īpaši priecīgi par to, ka šī palīdzība sasniegs mūsu jauno paaudzi no viena ASV krasta līdz otram, no Ņujorkas līdz Kalifornijai, ka tā nonāks pie visu vecumu bērniem – gan pie vidusskolēniem, gan pie Čikāgas Latviešu bērnudārza un pirmskolas “Stariņš” audzēkņiem.”

Ziedojuma kopējā summa – 100 tūkstoši dolāru – kļūs par vienu no lielākajiem ziedojumiem Amerikas Latviešu apvienības 70 gadu pastāvēšanas vēsturē. No šīs summas ziemas skolas saņems kopā nedaudz vairāk par 50 tūkstošiem dolāru, to sadalot starp lielākajām skolām (no 5 līdz 10 tūkstošiem dolāru katrai) un mazākajām, kam piešķirs no 1,000 līdz 2,000 dolāru. Vasaras nometnes un vidusskolas – Kursa, Mežotne, Katskiļu nometne, Garezera Vasaras vidusskola, Sagatavošanas skola un Nometne kopā saņems aptuveni 50 tūkstošus dolāru, kas tiks sadalīti, balstoties uz skolēnu skaitu pēdējos trīs gados.

Precīzi ziedojuma apjomi katrai mācību iestādei:

Latviešu skolām, kopā $57,200: 

Sietlas – $3900; Oregonas – $1200; Ziemeļkalifornijas – $1900; Losandželosas – $3300; Sandiego – $1100; Denveras – $1100; Mineapoles – $4100; Milvoku – $1200; Čikāgas – $10,000; Indianapoles – $1800; Kalamazū – $2200; Klīvlandes – $2200; Stariņa – $1100; Ročesteras – $1600; Bostonas – $3900; Jonkeru – $3900; Ņūdžersijas – $5300; Filadelfijas – $2000; Vašingtonas, DC – $5400.

Nometnēm, kopā $42,800:

Mežotnei – $1750; Kursai – $3000; Gaŗezera bērnu nometnei – $3400; Gaŗezera sagatavošanas skolai – $3500; Gaŗezera vasaras vidusskolai – $18,600; 3×3 – Gaŗezerā – $1000; Katskiļu nometnei – $6500; Katskiļu Heritage nometnei – $4050; 3×3 – Katskiļos – $1000.

Amerikas Latviešu apvienība novēl ASV latviešu skolām veiksmi, pārvarot grūtības un ierobežojumus, pateicas par 70 gadu ilgo kalpošanu latviešu bērniem un tic, ka latviešu skolām ASV ir gaiša nākotne!  Lai mūsu bērni nes tālāk Latvijas vārdu pasaulē!