2023.g. ALA Kultūras fonda konkurss atvērts

02. maijs, 2023

ALAs Kultūras fonds vāc ziedojumus atsevišķi no pārējām ALAs līdzekļu vākšanas akcijām un piešķir līdzekļus latviešu kultūras projektu atbalstam.

Līdzekļu pieprasījums ar visiem pielikumiem ir jāiesniedz līdz 2023.g. 31. jūlijam.

ALA Kultūras fonda līdzekļu pieprasījums

Par ALA Kultūras fondu