ALA atbalsta gadskārtējo ALJA kongresu

23. janvāris, 2024

ALA atbalsta gadskārtējo ALJA kongresu

2023. gada ALJA kongress tika rīkots Vašingtonā D.C. no 23. līdz 25. novembrim. Kongresa lielāko pasākumu skaitā bija Tītardienas vakariņas latviešu namā Rokvilē, Merilandē, vakara pasākumi “bowling” un “bocce ball” Pinstripes zālēs, lielā balle, un pilnsapulce divās daļās. Tītardienā saimnieku grupa sanāca kopā un visu dienu cepa un vārīja. Vakarā pievienojās apmēram 60 biedri un viesi, kuri kopā baudīja ēdienus un dzērienus, satikās visi pirmo reizi kopā, un priecājas par vienu no mīļākajiem gadalaikiem, kad Kongress ir iesācies! Kā pie kārtīgiem latviešu saimniekiem, ēdiens palika pāri, toties daudzi to paņēma līdz uz istabām, kur varēja turpināt tos baudīt kā našķus pat pēc vakariņām. Piektdienas vakara pasākumā Kongresa dalībnieki sapulcējās, lai draudzīgi sacenstos “bowling” un “bocce ball” turnamentos Vašingtonas ziemeļrietumos. Vairākās grupās jaunieši draudzējās, piedalījās spēlēs, atbalstīja veiksmes, un turpināja sacensties Kongresa-garuma spēlē, kuru angliski sauc par GooseChase. Sestdienas vakarā ballējāmies visi kopā ar vietējiem Vašingtoniešiem mūsu svētku ballē, greznajā zālē, klausoties un dejojot kopā pie dziesmām, kuras visi bija ieteikuši jau pirms Kongresa. Izskanēja klasiskās balles dziesmas “Dancing Queen”, “Ziema”, un “Mr. Brightside”, un pirms balles beigām visi arī iepazinās ar šī gada ievēlēto ALJA valdes sastāvu!

Šī gada pilnsapulci vadīja Kongresa priekšsēde Aija Ābele, kura atbildīgi un ar dažiem smiekliem novadīja divu dienu procesu. Pirmā dienā, piektdienā, dzirdējām no katra 2023. gada valdes un padomes locekļa par to, ko viņi paspēja panākt pēdejā gada laikā. Daži jaunieši, kuriem šis bija pirmais Kongress, tādā veidā arī mācījās par to, kādi darbiņi ir saistīti ar katru amatu un varēja arī prasīt jautājumus gan pilnsapulces laikā, gan arī pēc tās. 

Sestdien, pilnsapulces otrajā daļā, iesākām darbību pārrunājot rezolūcijas, kuras ieteica šī gada biedri. Pieņēmām 29 rezolūcijas, un no tām četras rezolūcijas ir tieši saistītas ar ALA/ALJA kopējo darbību un mērķiem. Tās publicēs ALJA mājaslapā pēc pirmās sēdes. Pēc rezolūciju ievēlēšanas pilnsapulces dalībnieki baudīja ļoti garšīgas pusdienas, kuras ALA atbalstīja. Vēlreiz izsakām milzīgu, siltu paldies ALA par pusdienām, un esam pateicīgi par mūsu jauniešu atbalstīšanu!

Pusdienu pauzei beidzoties, pilnsapulces dalībnieki, šī gada ALJA biedri, sāka ievēlēt 2024. gada ALJA valdi un padomi. Vadošajā komandā ievēlēja Robertu Kancānu (priekšsēdis), Liju Lūsi (vice-priekšsēde), Aiju Ābeli (sekretāre), un Alīnu Kasparsoni (kasiere). Pilno valdes sastāvu un biogrāfiskos aprakstus var atrast ALJA mājaslapā.

Izsakām sirdspilnu paldies Amerikas latviešu apvienībai par atbalstu šī gada ALJA kongresā, un gaidām nākamās sadarbības iespējas. Paldies Lijai Lūsei un Kristai Zamurai par Kongresa organizēšanu, plānošanu, un biedru iepriecināšanu! Paldies visiem, kuri atbrauca uz Kongresa pasākumiem, paldies šī gada biedriem, biedru veicinātājiem, un labvēļiem! Tiekamies 2024. gada novembrī Ņujorkā!