Aizpildiet aptauju, lai palīdzētu ar mūsu arhīvu apzināšanu!

03. februāris, 2021

PBLA aicina latviešu organizācijas un tautiešus pasaulē iesaistīties mūsu arhīvu apzināšanā!

Jau gadiem ilgi mūsu centrālās organizācijas, kā arī latviešu draudzes, biedrības un apvienības visā pasaulē ir domājušas, kā saglabāt trimdas arhīvus – svarīgu Latvijas valsts vēstures sastāvdaļu. Tagad pandēmijas apstākļos, kad nevaram pulcēties, dziedāt, dejot un svinēt klātienē, ir īstais laiks šo projektu īstenot!

Projekta pirmās daļas ietvaros PBLA veic vispārīgu organizāciju un indivīdu aptauju, lai apkopotu informāciju par to, kur tiek glabāti latviešu diasporas arhīvu materiāli, kādi materiāli ir pieejami un kādu laika posmu tie aptver. Projekta mērķis ir veidot digitālu karti, kurā skatāma vispārēja informācija par arhīvu materiālu apjomiem diasporā, un ierobežotas pieejamības datu bāzi pētniecībai un turpmākam darbam ar arhīvu materiāliem diasporā. Projekta otrajā daļā paredzēti semināri ikvienam interesantam par to, kā veikt notikumu dokumentēšanu, arhīvu materiālu saglabāšanu un apstrādi.

Aptaujas rezultātā iegūtie dati publiski būs pieejami tikai apkopotā veidā; respondentu kontaktinformācija tiks izmantotai saziņai sakarā ar plānotajiem semināriem. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Kultūras ministriju valsts budžeta apakšprogrammas “Diasporas pasākumu īstenošana” ietvaros.

Lūdzu, esiet atsaucīgi un piedalieties aptaujā! Ir pieejama aptauja latviešu valodā organizācijām, un atsevišķa aptauja privātpersonām ar iespēju izvēlēties to aizpildīt latviešu vai angļu valodā. Saites uz aptaujām elektroniskā formātā meklējiet PBLA mājaslapā www.pbla.lv sadaļā “Jaunumi”.

PBLA nevēlas pieļaut, ka trimdas organizāciju darbības dokumentācija, mūsu izcilo tautas darbinieku personiskās piezīmes, vēstules, grāmatas un citas vērtības iet zudumā! Šis projekts ir lieliska un vienreizēja mūsu iespēja dokumentēt trimdas vēsturi, tādēļ aizpildiet aptauju paši un aiciniet to darīt arī jūsu līdzcilvēkus!

Jautājumu gadījumā rakstiet PBLA pārstāvniecībai uz e-pastiem raits.eglitis@pbla.lv un lora.egle@pbla.lv.