Archīvu apzināšana diasporā

07. aprīlis, 2020

“Nesvied neko prom!” Sāks apzināt trimdas arhīvu krājumus (raidījums Globālais latvietis. 21. gadsimts). 

Saeimā diskutē par diasporas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu (LA.LV Ziņu portāls Latvijā).

“Diasporas kultūrvēsturiskais mantojums ir būtisks latvietības saglabāšanai.” (Andrejs Judins, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs).

Uzklausot atbildīgo ministriju, diasporas organizāciju, arhīvu un muzeju pārstāvjus, deputāti sēdē diskutēja par uzsāktajām un plānotajām aktivitātēm diasporas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, tostarp arhīvu apzināšanai, saglabāšanai un digitalizēšanai, kā arī piešķirtā budžeta finansējuma apjomu un paredzēto izlietojumu. (Saeimas aktualitātes 2019. g. jūnijā)

Dārgie tautieši! Vai meklējat, kā pavadīt laiku mājās? Amerikas Latviešu apvienībai ir ideja!

Mēs, ASV dzīvojošie latvieši, ne vienmēr esam bijuši labi un rūpīgi mūsu kultūras mantojuma un vēstures sargātāji. Patlaban ar Latvijas valsts atbalstu ir pienācis pēdējais laiks “savest savas mājas kārtībā”. Šobrīd archīvu apzināšana diasporā notiek, tikai un vienīgi, paļaujoties uz atsevišķu personu brīvprātīgo darbu. ALA aicina jūs visus iesaistīties šajā nozīmīgajā darbā! Izmantosim sociālās distancēšanās laiku, lai apskatītos, kādas vērtības atrodas mūsu māju pagrabos un bēniņos starp personīgiem dokumentiem, vēstulēm, dienasgrāmatām un fotografijām, kas atspoguļo mūsu latviešu gaitas ASV!

Neziniet, ar ko sākt? Kā varat uzzināt, ko taupīt un ko mest projām? ALA ir centusies atbildēt uz šiem jautājumiem savā mājaslapā sadaļā Vēstures saglabāšana. Atradīsit vairākus informācijas avotus, sākot ar “Sorting Guidelines”, kas ar nolūku rakstīta angļu valodā, lai būtu visiem saprotama.

Ja vēl rodas jau tājumu, variet griezties pie nesen izveidotās Amerikas latviešu vēsturiskā mantojuma biedrības (ALVMB). Tā ir neformāla apvienība, kas apvieno cilvēkus ar interesi par ASV latviešu kultūras mantojumu un kopīgo vēsturi. Grupa nav oficiāli reģistrēta organizācija, bet cieši sadarbojās ar ALA Kultūras nozari. Grupā darbojas cilvēki no ASV un Latvijas, kas profesionāli strādā archīvu, mūzeju un bibliotēku laukā, kā arī ikviens interesents. ALVMB savu vīziju apraksta kā “komanda, kas aktīvi iesaistās Amerikas latviešu kultūras mantojuma apzināšanā, lai to izglābtu un saglabātu, lai šis mantojums nepazustu un nonāktu glabāšanā vietās, kur tas būtu pieejams ikvienam.” Informāciju par ALVMB var meklēt: Facebook “Latvian Books & Archives in Diaspora” grupā – https://www.facebook.com/groups/1165349093592174/.

Varu pieminēt labu piemēru šai svarīgajai misijai – apzināt, saglabāt un digitālizēt diasporas archīvus. Rudens sākumā Čikāgā plānota akcija, kuŗas laikā Latvijas Nacionālais archīvs sūtīs divus archivārus pavadīt pilsētā veselu mēnesi, lai iepazītos ar LELBA un Čikāgas Latviešu Radio raidījumu materiāliem, kas atrodas Čikāgas Ciānas latviešu ev. lut. baznīcas telpās. LELBA archīvos ir atrodami ne tikai daudzo ASV latviešu mācītāju un atsevišķo draudžu archīvi, galvenokārt par trimdas gadiem, bet arī Ciānas draudzes protokoli, sākot ar 1914. gadu, ieskaitot draudzes jauniešu biedrības dokumentus, sākot no 1924. gada un pat 1906. gadā izdotā Latviešu konversācijas vārdnīca. Čikāgas Latviešu radio darbojas kopš 1952. gada 28. decembra, tas ir visvecākais latviešu valodā raidošais radio ārpus Latvijas. 60 minūšu garo raidījumu iespējams noklausīties Čikāgas apkaimē pirmdienas vakaros. Raidījumi pieejami arī, saņemot mp3 failu ar Dropbox aplikāciju, sazinoties ciklatrad@gmail.com. Informāciju par Čikāgas Latviešu radio raidījumiem var saņemt, rakstot Modrim Galeniekam: galenieks@att.net, jeb Facebook lapā.

Ķersimies pie savas dzimtas, ģimenes un vietējo organizācijas vēstures apzināšanas, lai to saglabātu nākamajām paaudzēm!

Līga Ejupe, ALA Kultūras nozares vadītāja