Valdes sēde 2023. gada 25.-27. augustā

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALA valde uzdod Līdzekļu vākšanas nozares vadītājai K. Ģigai sagatavot kongresa delegātiem vēsturisku pārskatu par testamentāriem novēlējumiem, ieskaitot ziedotāju vārdus un kopsummu, kā arī paskaidrot delegātiem, ka bez testamentāriem novēlējumiem ALA nevarēs vairs atbalstīt ārpus kārtas pieprasījumus. Valde arī vēlas piedāvāt atjaunotu testamentāro ziedojumu informāciju. Pārskatu un ziedojumu informāciju ievietos delegātu mapēs, un vēlāk ALA mājas lapā. B. Dolinska un A. Grīviņa palīdzēs sakopot vajadzīgo informāciju.

Lēmums Nr. 2
ALA valde pieņem Finanšu komitejas apstiprināto 2022. gada revīziju.

Lēmums Nr. 3
ALA valde pieņem 2022.g. formu 990 ar atļauju kasierei ieviest vajadzīgos grozījumus, lai nodrošinātu laicīgu nosūtīšanu uz IRS līdz 15. novembrim.

Lēmums Nr. 4
ALA valde pieņem 2023.g. jūnija mēneša beigu finanšu atskaiti.

Lēmums Nr. 5
ALA valde nolemj apstiprināt jauno finanšu Spend Rate polisi 2C un to likt spēkā ar 2024. g. budžetu. Valde dod kasierei atļauju izmantot 2023.g. Century Bequest Fund aprēķināto summu ($362,112) šī gada budžeta izpildei.

Lēmums Nr. 6
ALA valde pieņem Raymond James ieteikumu ņemt $400,000 no Money Market konta un pārlikt uz Certificates of Deposit (CDs). Valde arī dod atļauju kasierei sadarboties ar Raymond James, lai uzstādītu vairāku termiņu notecēšanu (ladder structure) un CD uzpirkšanu. Kasiere ziņos valdei, kad un kā tas ir izdarīts.

Lēmums Nr. 7
ALA valde pieņem kasieres līdzšinējo 2024. g. budžetu, kur iztrūkst ceļojumi, un dod atļauju kasierei turpināt nobeigt budžetu ar L. Ejupes ieteikumiem, pasniedzot beiga budžetu līdz 30.septembrim, iegūstot visas valdes atbalstu tajā laikā.

Lēmums Nr. 8
ALA valde nolemj, ka, sākot ar 2023. gadu, 25.augustu, ārpus kārtas pieprasījumiem ALA vairs neatbalstīs naudas pieprasījumus kapitāla remontu projektiem, tai skaitā jebkādiem remontiem infrastruktūras uzlabošanai vai tās uzturēšanai. ALA piedāvās ne vairāk kā $20,000 gadā bezbudžeta atbalstu no Century Bequest Fund un, lai dotu iespēju finansēt vairākus projektus, 2024. gadā nepieņems pieprasījumus no tiem, kuri saņēma ALA atbalstu 2022. vai 2023. gadā. Komisija uzturēs piešķīrumu sarakstu.

Lēmums Nr. 9
Kā Gaŗezera akcionāri, ALA valde nolemj atbalstīt Gaŗezeru ar papildus $5,000 ziedojumu Kronvalda zāles nojaukšanai.

Lēmums Nr. 10
Lai veicinātu Latvijas ekonomisko izaugsmi, ALA valde nolemj piedāvāt delegātiem iespēju apstiprināt oficiālu ALA Ekonomikas nozari, kuru vadītu kāds no esošās ALA valdes locekļiem. M. Andersons uzņemās vadīt jaundibināto nozari. Nozare pārvaldītu Spotlight LV fondu (Special Projects – Economic Opportunity fund), kurā pašreiz ir $17,707.33.

Lēmums Nr. 11
ALA valde pieņem Kultūras nozares proponēto koncerta tūres budžetu, izmantojot $30,000 no ALA simtgades fonda 2025. gadā.

Lēmums Nr. 12
ALA valde nolemj atbalstīt 2026. g. Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkus Grand Rapidos ar $25,000 ziedojumu. No Kultūras nozares budžeta izmaksās $5,000 – 2024. gadā, $10,000 – 2025.gadā, un $10,000 – 2026. gadā.

Lēmums Nr. 13
Ņemot vērā budžetu, ALA valde nolemj izvērtēt visu mediju avotu un izdevumu nepieciešamību. B. Dolinska apkopos visus mediju izdevumus 14. septembra valdes sēdei.

Lēmums Nr. 14
ALA valde uzdod Līdzekļu vākšanas nozares vadītājai K. Ģigai izskatīt pieejamās corporate matching iespējas. Nodrošināt, ka ir veikti visi vajadzīgie priekšdarbi, lai ziedotāji varētu izvēlēties ziedot ALA, kā arī sagatavota informācija kongresa delegātiem par corporate matching iespējām, ko varētu izmantot ALA vai vietējo organizāciju labā. U. Veilande nosūtīs K. Ģigai informāciju, ko viņa ir līdz šim savākusi.

Lēmums Nr. 15
ALA valde apstiprina sekojošos Atsevišķo biedru delegātu kandidātus 72. Kongresam: Ivars Bērziņš (NY) Vija Bērziņa (NY) Ēriks Krūmiņš (WI) Jānis Lucs (NJ) Juris Mežinskis (OH)(Balsošanas informācija: 6 par, 0 pret, 3 atturās).

Lēmums Nr. 16
Ņemot vērā budžetu, ALA valde nolemj izvērtēt kongresa vispārējās izmaksas, kā arī apskatīt iespējas sarunāt sponsorus kongresa pasākumiem. B. Dolinska sakopos informāciju par iespriekšējo kongresu izmaksām.

Lēmums Nr. 17
ALA valde nolemj iesniegt proponētās 72. Kongresa rezolūcijas U. Veilandei līdz 1. oktobrim.

Lēmums Nr. 18
ALA valde nolemj rīkot nākamās valdes sēdes: 14. septembrī virtuāli, 7:00 pm ET, 6:00 CT, 4:00 pm PT)* 15. oktobrī pēc 72. Kongresa, un 1. – 3. decembrī Rokvillē.
*Septembra sanāksmē plānojam pieņemt 2024.g. budžetu, noslīpēt kongresa programmu un sarunu tēmas, pārrunāt kongresa valdību, un apskatīt mediju izmaksas.

Lēmums Nr. 19
ALA valde nolemj balsot par PBLA balvas kandidātu, izmantojot ēpastu. Dzintars Dzilna izsūtīs informāciju par ieteikto kandidātu.

Lēmums Nr. 20
ALA valde piešķir kasierei atļauju likvidēt $360,000 no ierobežotā portfeļa un pārvietot to Money Market kontā nākotnes izmaksas vajadzībām.

Lēmums Nr. 21
ALA valde nominē dvīņu brāļus Olģertu un Valdi Pavlovski kā 2023.g. PBLA balvas kandidātus. Abi neatlaidīgi un efektīgi darbojās Latvijas atbrīvošanai no Padomju Savienības, un turpināja strādāt daudzus gadus nodrošināt Latvijas aizsardzību un vietu piesaulē kā atpazīstama, neatkarīga valsts.

Lēmums Nr. 22
ALA valde atbalsta ALA Atzinības raksta pieteikumu sarakstu 2023. gadam. Sarakstā parādās 19 pieteikumi. Vārdi būs publicēti pēc 18. novembra pasākumiem.

Lēmums Nr. 23
ALA valde nominē Krisīti Skari kā 2023.g. PBLA Kultūras fonda godadiplomas kandidāti.

Lēmums Nr. 24
ALA valde apstiprina 2024.g. budžetu ko pasniegt šī gada ALA kongresa delegātiem, nodrošinot ALA darbību 2024. gadam.

Lēmums Nr. 25
ALA valde apstiprina sekojošos Atsevišķo biedru delegātu kandidātus 72. kongresam: Andris Bērziņš (IN, goda konsuls), Māris Kancs (IN), Rasma Kraulis (IL, Čikāgas latviešu organizāciju apvienība – organizācijai nepienākas delegāts), Laura Zommere (CO, Kolorado latviešu centrs – 2 pieteicās no šīs organizācijas, bet viņiem tikai pienākas 1 delegāts).

Lēmums Nr. 26
ALA valde apstiprina sekojošos Atsevišķo biedru delegātu kandidātus 72. kongresam: Ināra Jansons (IL), Pēteris Jansons (IL), Līga Nutere (NY, neformāli pārstāv Daugavas vanagus Ročesterā, kuriem nepienākas delegāts).