Valdes sēde 2023. gada 17.-18. maijā

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALA valde nolemj pieņemt 2023. gada aprīļa finansiālo pārskatu.

Lēmums Nr. 2
ALA valde nolemj pieņemt polisi 1B Revenue-Donations ar maiņām.

Lēmums Nr. 3
ALA valde nolemj atbalstīt PBLA vēstuli sakarā ar Jaunās politikas iniciatīvas plānu 2024.-2026. gadam tālās diasporas izglītības budžeta iesniegumam.

Lēmums Nr. 4
Atsaucoties uz ideju pacelta Gaŗezera 2023.g. maija pilnsapulcē, lai katrs akcionārs noziedo $4.25 par katru akciju Kronvalda zāles nojaukšanai, ALA valde nolemj kā akcionāri kuriem pieder 171 akcijas, noziedot Gaŗezeram $1,000.00.