Valdes sēde 2022. gada 4.-6. martā

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALA valde nolemj pieņemt 2021.g. 31. decembra finanšu atskaiti.

Lēmums Nr. 2
ALA valde nolemj pieskaitīt pie Century Bequest Fund $134,423.82; summa, kurā ieskaitīti $70,000 no Ainas Lidens, $31,610.95 no Gunāra Gozītis, $29,602.87 no Veronikas Lakstīgalas un $3,000 Ruta Freimanis, saņemta līdz 31. decembrim 2021. g.

Lēmums Nr. 3
ALA valde nolemj pieņemt Finanšu komisijas ieteikumu papildināt Unrestricted (cash) kontu līdz $800K līdz maija beigām, uzturot līdz $200K pie SunTrust/Truist.

Lēmums Nr. 4
ALA valde nolemj lūgt Raymond James pārskaitīt $37,971.30 no TR Fund un $26,962.37 no Endowment Fund uz Unrestricted Fund, lai sasniegtu balansu ar gada nobeiguma pārskatu.

Lēmums Nr. 5
ALA valde nolemj atalgot Līgu Ejupi ($25.50 stundā) par 2022. g. PVL/PVA programmas koordinēšanu, kā arī par laiku, ko viņa iegulda, apgūstot zināšanas, kas nepieciešamas, lai varētu uzņemties ALA izglītojošo ceļojumu rīkošanu un koordinēšanu.

Lēmums Nr. 6
ALA valde nolemj uzsākt projektu, lai izveidotu īsu informatīvu video rullīti par ALA. Valdes locekļi lūgti nosūtīt kandidātu vārdus darba veikšanai T. Žagarei-Vītiņai un M. Gudrajai līdz 21. martam.

Lēmums Nr. 7
ALA valde nolemj noziedot $15,000 caur labdarības organizāciju Ziedot.lv Ukrainas cilvēku atbalstam.

Lēmums Nr. 8
ALA valde aicina ASV Kongresu nekavējoties paplašināt pret Krieviju noteiktās sankcijas, aizliedzot naftas produktu importu no Krievijas.

Lēmums Nr. 9
ALA valde nolemj, ka Izglītības, Sporta, un Kultūras nozaru vadītāji (kuriem visbiežāk tiek lūgts ALA finansiāls atbalsts) drīkst paši pieņemt lēmumu par atbalsta piešķiršanu organizāciju projektiem savas nozares ietvaros līdz $4999.00 no savas nozares budžeta līdzekļiem.

Izglītības, Sporta, un Kultūras nozaru vadītājiem tomēr ir ALA organizāciju projektu pieteikumu procesam jāseko ja summa sasniedz $5000.00. Attiecībā uz visiem citiem organizāciju projektu pieteikumiem, kas saistīti ar citām nozarēm, ir jāievēro ALA organizāciju projektu pieteikumu procesu. Pēc šī procesa vadlīnijām, projekta pieteicējam jāaizpilda veidlapu “Pieteikums organizācijas projekta vienreizējam finansiālam atbalstam” ALA mājaslapā, Projektu izvērtēšanas komisija to saņem un izskata, un tad virza tālāk ALA valdei oficiālam lēmumam par finansiāla atbalsta piešķiršanu – parasti valdes sēdēs pavasarī un rudenī.

Lēmums Nr. 10
ALA valde nolemj pieņemt kasieres ieteikumu muzeja renovācijas izmaksām nepieciešamos papildu līdzekļus piešķirt no Freiberga fonda ($25,474.04).

Lēmums Nr. 11
ALA valde nolemj rīkot nākamās valdes sēdes:

20. aprilī pulkstens 7:00 pm ET zoom platformā (ar iepriekš izlasītiem ziņojumiem)
17. maijā pulkstens 7:00 pm ET zoom platformā (ar iepriekš izlasītiem ziņojumiem)
26. – 28. augustā Gaŗezerā (klātienē, iesākot piektdienas pēcpusdienā)
2. – 4. decembrī, Rokvillē (klātienē, iesākot piektdienas pēcpusdienā)

Lēmums Nr. 12
ALA valde nolemj atļaut Bostonas rīcības komitejai paplašināt Kongresa norises vietu meklēšanu ārpus Bostonas pilsētas teritorijas.

Lēmums Nr. 13
ALA valde izsaka pateicību Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrībai par viesmīlību, kā arī Mārai Lindei un Unai Veilandei par lieliski noorganizēto ZKLB 70. g. jubilejas sarīkojumu.

Lēmums Nr. 14
ALA valde izsaka pateicību Latvijas vēstniecībai Amerikas Savienotajās Valstīs par veiksmīgo sadarbību, un izsaka pateicību vēstnieka vietniekam Jurim Pēkalim par  piedalīšanos valdes sēdē un pasākumā.

Lēmums Nr. 15
ALA valde vēlas pateikties ikvienam latviešu diasporas pārstāvim ASV par atbalstu Ukraiņu tautai, piedaloties protestos, veicot ziedojumus un piedaloties ALA “Call to Action” kampaņās.

Lēmums Nr. 16
ALA valde apstiprina jauno finanšu polises rokas grāmatu ko sagatavojusi kasiere Anita Grīviņa un pārskatījuši finanšu komitejas locekļi.

Lēmums Nr. 17
ALA valde nolemj rīkot ALA 71. Kongresu Bostonas apkārtnē 13. – 16. oktobrī. Izvēlētā viesnīca ir Boston Marriott Newton.

Lēmums Nr. 18
ALA valde nolemj piedāvāt bezmaksas dzērienu kuponus ALA biedriem Minesotas Dziesmu svētku Zalumballē. Biedriem ir jāapmeklē ALA informācijas stends, lai atjaunotu savu dalību un atjauninātu savu kontaktinformāciju.

Lēmums Nr. 19
ALA valde nolemj ziedot Gaŗezeram $20,000, lai palīdzētu segt izdevumus vasaras vētras dēļ.