Valdes sēde 2022. gada 26.-28. augustā

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALA valde nolemj atbalstīt ALA reklāmas video rullīšu izveidošanu ar 22,000 eiro no Simtgades fonda. Aģentūra Sense Media apsola sagatavot pirmo video līdz 71. kongresam, kas no 14. līdz 16. oktobrim notiks Bostonā, otro – līdz 2022. gada decembrim. 

Lēmums Nr. 2
ALA valde pieņem 2023.g. budžetu.

Lēmums Nr. 3
ALA valde pieņem CLA 2021. gada revīziju un nolemj izmeklēt revīzijas uzņēmumu maiņu 2022. gada revīzijā. 

Lēmums Nr. 4
Sakarā ar padomes locekles Lilitas Bergs nāvi, ALA valde nolemj uz diviem mēnešiem ALA Kultūras fonda padomē apstiprināt Kaiju Petrovsku. 

Lēmums Nr. 5
ALA valde nolemj izplatīt informāciju par ziedošanas iespējām Ukrainai, izmantojot labdarības organizācijas Ziedot.lv vietni www.ziedot.lv.

 Lēmums Nr. 6
Sadarbībā ar Latvijas vēstniecību ASV, ALA valde nolemj apskatīt iespēju sagatavot ceļojošu izstādi, izmantojot Latvijas Okupācijas muzeja pašreizējo izstādi “The USA: A Safe Haven when the Homeland is Occupied, 1940-1991”. Elisa Freimane un Dzintars Dzilna uzņemās sazināties ar ekspozīcijas autoru Gintu Apeli.

Lēmums Nr. 7
ALA valde nolemj rīkot nākamo valdes sēdi 2. – 4. decembrī, Rokvilē (klātienē, iesākot piektdienas vēlā pēcpusdienā).

Lēmums Nr. 8
ALA valde nolemj, ka ALA nevar atgriezt iemaksu par “Sveika Dzimtene” ceļojuma atcelšanu, jo potenciālie ceļojuma dalībnieki atteicās no ceļojuma pēc noteiktā termiņa. 

Lēmums Nr. 9
ALA valde nolemj piešķirt Kursas nometnei $2,000 ziedojumu, lai segtu nometnes neplānotos izdevumus pandēmijas seku dēļ. 

Lēmums Nr. 10
ALA valde nolemj pieņemt 2022.g. jūnija finanšu atskaiti.

Lēmums Nr. 11
ALA valde nolemj apstiprināt jauno finanšu polisi 1B un saistīto ziedojuma līgumu, jaunās finanšu polises rokas grāmatā attiecībā uz ienākošajiem ziedojumiem, kas stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Lēmums Nr. 12
ALA valde nolemj apstiprināt jauno finanšu polisi 3B, jaunās finanšu polises rokas grāmatā attiecībā uz izmaksas apstrādi, kas stājas spēkā 2022. gada 1. oktobrī.

Lēmums Nr. 13
ALA valde nolemj apstiprināt jauno finanšu polisi 3C, jaunās finanšu polises rokas grāmatā attiecībā uz ceļošanas izmaksām valdes locekļiem un biroja darbiniekiem, kas stājas spēkā 2022. gada 1. oktobrī.

Lēmums Nr. 14
ALA valde nolemj apstiprināt jauno finanšu polisi 7C, jaunās finanšu polises rokas grāmatā attiecībā uz biroja darbinieku whistleblower iespēju, kas stājas spēkā 2022. gada 1. oktobrī.

Lēmums Nr. 15
ALA valde nolemj pieņemt dažas jaunas idejas, lai veicinātu līdzdalību un apkopotu biedru viedokļus: 1) aptaujājot ALJA biedrus viņu 10/1 sanāksmē, itsevišķi sakarā ar sporta pasākumiem; 2) plānojot mazākus, reģionālus pasākumus, lai uzklausītu reģionu vajadzības; 3) veidot īsu gada pārskatu ar vienkāršiem numuriem un fotogrāfijām gan latviešu, gan angļu valodā; 4) sagatavot izceltu dokumentu, ko Kongresa delegāti varētu vest atpakaļ uz savām pilsētām.