Valdes sēde 2022. gada 2.-4. decembrī

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALA valde vienojas palīdzēt jaunajai Informācijas nozares vadītājai Lindai Zalītei atrisināt ALA izdevuma Latvian Dimensions nākotni. L. Zālīte lūgs ALA valdei izveidot jaunu darba grupu, kura satiksies decembra mēnesī, lai sāktu risināt šo situāciju.

Lēmums Nr. 2
ALA valde nolemj, ka angļu valodas tulkojums ir nepieciešams abiem jaunajiem mārketinga rullīšiem.

Lēmums Nr. 3
ALA valde nolemj pieņemt Clifton Larsen Allen izpildīto IRS 990 formu 2021. g. 31. decembrim.

Lēmums Nr. 4
ALA valde nolemj pieņemt 2022. g. oktobra finanšu atskaiti.

Lēmums Nr. 5
ALA valde nolemj pieņemt kasieres ieteikto jauno revidentu firmu, SnyderCohn.

Lēmums Nr. 6
ALA valde nolemj pieņemt sekojošās finanšu polises ar Willis Law advokātu firmas ieteiktajām maiņām: 1B Revenue – Donations un saistīto ziedojuma līgumu 1B Revenue – Gift Agreement MOU.

Lēmums Nr. 7
ALA valde nolemj pieņemt Willis Law advokātu firmas ieteiktos statūtu grozījumus un tos iesniegt 72. ALA Kongresam apstiprināšanai.

Lēmums Nr. 8
ALA valde apstiprina Marilendas advokātu firmu Whiteford, Taylor & Preston L.L.P. pārstāvēt Amerikas latviešu apvienību ar tiesas pieteikumu UPMIFA, lai saņemtu apstiprinājumu par noteiktu ierobežojumu atcelšanu apvienības neaizskaramajiem fondu līdzekļiem.

Lēmums Nr. 9
ALA valde nolemj uzsākt ALA 72. kongresa plānošanu. Kongresu plānots rīkot Indianapolē 2023. g. oktobrī, ja tam piekrīt vietējie Indianapoles latvieši.

Lēmums Nr. 10
ALA valde nolemj mainīt ALA Atzīnības rakstu kandidātu pieteikšanas procesu, atļaujot pieteicējam nominēt ne vairāk kā divus kandidātus no katras organizācijas.

Lēmums Nr. 11
ALA valde nolemj nākamo stratēģiskās plānošanas sesiju rīkot virtuāli 2023. gada 19. janvārī 18:00s vakarā (ET). Sanāksmei vajadzētu ilgt 2-3 stundas.

Lēmums Nr. 12
ALA valde nolemj uzsākt jaunu valdes komunikācijas plaftormu, izmantojot Google Classroom. Elisa Freimane apmācības noturēs trešdien, 7. decembrī un trešdien 14. decembrī no plkst. 7:00 – 9:00 pm ET. Pirmās sanāksmes mērķis ir nodrošināt, ka visiem valdes locekļiem ir piekļuve Google Classroom platformā. Otrās sanāksmes mērķis ir piedāvāt Google Classroom lietošanas apmācības. Valdes locekļiem, kuri nevar piedalīties šajās vakara sēdēs, ir jāvienojas ar E. Freimani, lai decembrī pabeigtu šo apmācības procesu.

Lēmums Nr. 13
ALA valde nolemj paaugstināt biroja pilna laika darbinieku algas par 3 procentiem un uzdāvināt Ziemassvētku bonusus ($4,000 M. Gudrai un $3,000 B. Dolinsky pēc nodokļu nomaksas). Puslaika darbiniecei L. Ejupei uzdāvinās $300 bonusu. M. Andersons paziņos biroja darbiniekiem decembra mēnesī.

Lēmums Nr. 14
ALA valde nolemj pieņemt oficiālu ALA darbinieku izvērtēšanas procesu, sākot ar 2023. gada 1. janvāri. Process ietvers mērķu noteikšanu, ikgadēju darba apraksta pārskatu, kā arī ikgadēju organizācijas diagrammas pārskatu. M. Andersons par šīm izmaiņām informēs darbiniekus 2022. gada decembrī. Mērķu noteikšana un darba apraksta pārskatīšana notiks 2023. gada janvārī.

Lēmums Nr. 15
ALA valde ļauj kasierei pārskaitīt līdz $500,000 no Raymond James Temporary Restricted portfeļa uz neierobežoto portfeli, lai segtu paredzētos izdevumus.

Lēmums Nr. 16
ALA valde nolemj izpētīt jaunu grupas kalendāra iespēju, kas būs saderīgs ar nesen pieņemto Google Classroom platformu. Elisa Freimane uzņemsies šo uzdevumu.

Lēmums Nr. 17
ALA valde nolemj rīkot nākamās valdes sēdes: 18. martā Klīvlandē (cits iespējamais datums 25. februārī), maijā mēnesī virtuāli (lūdzot visus iepriekš izlasīt biroja ziņojumus), augusta mēnesī Katskiļos (kopā ar labdarības pasākumu “Melnais Lācis”), oktobra mēnēsī pēc 72. Kongresa.

Lēmums Nr. 18
ALA valde nolemj rīkot ALA 72. Kongresu 2023.g. 12. – 15. oktobrī, Indianapolē. ALA priekšsēža vietnieks, Andrejs Kancs, piedalīsies rīcības komitejā.

Lēmums Nr. 19
ALA darbinieku aprūpes komiteja apstiprina darbinieku algas pielikumu par 3 procentiem L. Ejupei.

Lēmums Nr. 20
ALA valde atbalsta veltīt $10,000 2023.g. Spotlight Latvia pasākumam no ALA Spotlight/Ekonomikas fonda kā sponsorējumu, no kura $6000 būtu Klāvam Rudzītim par vizuālās identitātes izstrādi un pasākuma mājaslapas pārtaisīšanu.

Lēmums Nr. 21
ALA valde nolemj rīkot pavasara valdes sēdi 2023. g. 24. – 26. martā Milvokos, iesākot 3os piektdienas pēcpusdienā. Piektdienas darba kārtībā tiks piedāvāti jautājumi, kas neprasa visas valdes klātbūtni.

Lēmums Nr. 22
ALA valde nolemj rīkot augusta valdes sēdi 2023. g. 26. augusta nogalē Katskiļos. Valdes locekle Valda Grinberga palīdz sarunāt nakstmājas.

Lēmums Nr. 23
ALA valdes pastāvīgās stratēģiskās plānošanas ietvaros valde ir izvēlējusies sekojošās prioritātes.

Biedru iesaiste:

ALA valde ir izveidojusi biedru datu bāzes darba grupu. Grupas mērķis ir iztīrīt esošos datus un pievienot papildu vienības, lai pielāgotos turpmākajām mārketinga vajadzībām. Darba grupa arī sāks izstrādāt prakses darba aprakstu, lai palīdzētu atjaunināt dalībnieku datu bāzi. Dalībnieki ir M. Andersons, M. Gudrā, K. Ģiga, M. Ģiga, D. Kārkliņa, un A. Grīviņa.

ALA valdes locekļi katrs ir apņēmušies sazināties ar 8-10 dalīborganizācijām pirms marta sēdes, lai atjauninātu organizācijas statusu, kontaktpersonu vārdus un intereses gaidāmajai kongresa plānošanai.

Kongresa mainas:

ALA valde ir nolēmusi iesākt ALA 72. Kongresa plānošanu agrāk nekā parasti, apkopojot idejas no dalīborganizācijām.

Kongresa plānošanas komiteja (M. Andersons, M. Gudrā, L. Zālīte) ņems vērā valdes izteiktos komentārus par vajadzību kongresa programmā piedāvāt iespēju ALA biedrorganizācijām ziņot par savu darbību, kā arī koncentrēties uz biedrorganizāciju vajadzībām un aktualitātēm, tādā veidā izveidojot savstarpēju dialogu un sadarbību.

ALA valde ir nolēmusi apskatīt iespēju raidīt daļu no kongresa programmas tiešsaistē, lai nodrošinātu plašāku līdzdalību.

ALA valde ir nolēmusi pirms kongresa sagatavot pamatrezolūcijas, ko iesniegt delegātiem apstiprināšanai, pieļaujot papildrezolūciju pievienošanu kongresa laikā.

Lēmums Nr. 24
ALA valde nolemj ziedot $5,000 Ziedot.lv akcijai palīdzēt ukraiņu bēgļiem Latvijā, atzīmējot gadu pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.