Valdes sēde 2021. gada 5.-6. jūnijā

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALA valde nolemj atbalstīt ASV Latviešu arhīvu centra dibināšanu un palīdzēs īstenot projektu kopā ar Amerikas Latviešu kultūrvēsturiskā mantojuma biedrību (ALKMB).

Lēmums Nr. 2
ALA valde nolemj mudināt Latvijas valdību atvieglot pandēmijas ierobežojumus ASV vakcinētiem pilsoņiem, lai veicinātu tūrismu un atbalstītu ekonomiku un starptautisko sadarbību.

Lēmums Nr. 3
ALA valde atbalsta Belarusian American Association (BAZA) vēstuli ASV valdībai, kas nosoda Baltkrievijas diktatora A. Lukašenko vadībā īstenoto lidmašīnas Ryanair 4978 piespiedu nosēšanos un represijas pret režīma pretiniekiem. ALA nosoda režīma darbību.

Lēmums Nr. 4
ALA valde nolemj finansiāli atbalstīt Kursas vasaras vidusskolu ar $5,000 ziedojumu darbinieku algām un Katskiļu nometni ar līdz $10,000 ziedojumu nometnes vajadzībām, kad būs saņemta lūguma vēstule no Katsķilu vadības.

Lēmums Nr. 5
ALA valde nolemj paaugstināt vasaras vidusskolu stipendiju apjomu. Rietumkrasta vasaras vidusskolai “Kursa” turpmāk gada stipendiju summa būs $6,000 un Gaŗezeram  – $26,000 ģimeņu atbalstam no Freiberga fonda.

Lēmums Nr. 6
Izpildot Kongresa Rezolūciju Nr. 19, ALA valde nolemj dibināt Nākotnes plānošanas darba grupu. Una Veilande uzņemas grupas vadību. M. Andersons un K. Ģiga piedalīsies grupas darbā. Darba grupā piedalīties tiks aicināti arī pārstāvji no citām ASV latviešu diasporas organizācijām.

Lēmums Nr. 7
ALA valde nolemj rīkot ALA 70. Kongresu Čikāgas pilsētā (nevis priekšpilsētā) 21. – 24. oktobrī, hibrīda formātā ar iespēju raidīt tiešsaistē atsevišķus pasākumus vai uzrunas.

Lēmums Nr. 8
ALA valde nolemj izveidot standartizētu anketu, lai pieteiktos ziedojumiem un ievietot to  ALA mājaslapā. Marisa Gudrā uzņemas sagatavot melnrakstu.

Lēmums Nr. 9
Ņemot vērā ka 2021. g. Kongress notiks oktobrī, ALA valde nolemj piedāvāt delegātiem izvērtēšanai gan 2021. g. , gan 2022. g. budžetus.

Lēmums Nr. 10
ALA valde nolemj pieņemt 2021. g. 30. aprīļa finanšu atskaiti.

Lēmums Nr. 11
ALA valde nolemj rīkot nākamo valdes sēdi svētdien 29. augustā attālinātā formātā. Detaļas sekos.

Lēmums Nr. 12
ALA valde nolemj nenoturēt augusta “Sveika, Latvija!” ceļojumu, sakarā ar pandēmijas ierobežojumiem un apgrūtinātu ieceļošanu valstī.

Lēmums Nr. 13
ALA valde nolemj atbalstīt ALA Latviešu muzeja ekspozīcjas un eksponātu uzlabošanas projektu ar aptuveni $17,000 no LV100 fonda AV tehnoloģijas izdevumiem.