Valdes sēde 2021. gada 24. oktobrī

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALA valde nolemj rīkot nākamo valdes sēdi sestdien 11. decembrī plkst. 11:00 (ET) attālinātā formātā.

Lēmums Nr. 2
ALA valde nolemj izpētīt iespēju rīkot ziemas valdes sēdi 2022. g. 5. – 6. februārī Ziemeļkalifornijā. M. Andersons uzņemas kontaktēt Ziemeļkalifornijas latviešu biedrību (ZKLB).