Valdes sēde 2020. gada 5.-6. decembrī

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALA valde apstiprina 2020.g. jaunievēlētās valdes komisiju sastāvu.

Lēmums Nr. 2
ALA valde nolemj atbalstīt biedrību Enģeļa sirds ar $20,000 ziedojumu no ALA 2020. g. Sadarbība ar Latviju (SAL) nozares budžeta, lai palīdzētu iegādāties vēl 89 datorus bērniem Latvijā.

Lēmums Nr. 3
ALA valde nolemj mainīt Sadarbība ar Latviju (SAL) nozares nosaukumu. Nozare turpmāk sauksies Labdarība Latvijā.

Lēmums Nr. 4
ALA valde nolemj apstiprināt Andru Zommeri par nebalsstiesīgu PBLA Izglītības padomes locekli uz 2021. gadu.

Lēmums Nr. 5
ALA valde izveido un apstiprina darba grupu, kas pārrunās autortiesību jautājumus. Grupā piedalīsies P. Blumbergs, M. Gudrā, V. Grīnberga, S. Šūmane, L. Berga, un U. Veilande.

Lēmums Nr. 6
ALA valde nolemj atbalstīt 2022. g. Dziesmu svētkus Minesotā ar $25,000 ziedojumu, izmaksājot $5,000 no ALA 2020. g. Kultūras nozares budžeta, $10,000 no 2021.g. budžeta un $10,000 no 2022. g. budžeta.

Lēmums Nr. 7
ALA valde nolemj paaugstināt biroja darbinieku algas pa 3 procentiem un uzdāvināt Ziemassvētku bonusus ($1,000 M. Gudrai un $750 B. Dolinsky pēc nodokļu nomaksas).

Lēmums Nr. 8
Lai izpildītu ALA kongresa rezolūciju Nr. 15, ALA valde nolemj virtuālo pasākumu ciklā 2021.g. sestdienas vakara programmas ietvaros sarīkot pārrunu vakaru par aprūpes jautājumiem ASV latviešu sabiedrībā.

Lēmums Nr. 9
Lai izpildītu ALA Kongresa Rezolūciju Nr. 19, ALA valde nolemj sarīkot forumu, iesaistot dažādu paaudžu un organizāciju pārstāvjus, lai pārrunātu, kāda varētu būt ASV latviešu sabiedrības un ALA nākotne pēc 10 un vairāk gadiem.

Lēmums Nr. 10
ALA valde nolemj rīkot nākošo valdes sēdi 2021.g. 6. – 7. martā attālinātā formātā.

Lēmums Nr. 11
ALA valde pieņem kasieres sagatavoto budžetu 2021. gadam ar pārrunātām izmaiņām.

Lēmums Nr. 12
ALA valde nolemj rīkot īsu telekonferenci 2021. g. 3. februārī.

Lēmums Nr. 13 (pieņemts 2. februāra telekonferencē)
ALA valde nolemj apstiprināt Kaiju Petrovsku kā ALA pārstāvi PBLA, atvietojot Dzintaru Dzilnu.