Valdes sēde 2019. gada 6.-8. decembrī

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALA valde atbalsta Latvijas Tieslietu ministra Jāņa Bordāna ieteiktās reformas Latvijas tieslietu sistēmā.

Lēmums Nr. 2
ALA valde aicina ASV augstākās amatpersonas  nepiedalīties Krievijas Uzvaras dienas svinībās Maskavā, kamēr nav beigusies Krievijas agresīvā ārpolitika.

Lēmums Nr. 3
ALA valde atbalsta ASV House Resolution 546, kura noraida Krievijas piedalīšanos Group of Seven (G-7) summitā, kamēr nav beigusies Krievijas agresīvā ārpolitika.

Lēmums Nr. 4
ALA valde atbalsta ASV House Resolution 672 sakarā ar starptautisko Three Seas Initiative, kurā paredzēts atbalsta infrastruktūras uzlabojumiem, enerģijas, transporta, un digitālām vajadzībām, lai stiprinātu ASV un Eiropas aizsardzību.

Lēmums Nr. 5
Pārskatot 68. Kongresa Rezoluciju Nr. 7, ALA valde nolemj atcelt paredzēto Sandras Kalnietes tūri  ASV latviešu centros un izvērtē iespēju atbalstīt Likteņdarzu ar ziedojumu. ALA turpinās izplatīt informāciju par Likteņdārzu ALA medijos.

Lēmums Nr. 6
ALA valde apstiprina turpināt sadarbību ar Latviešu valodas aģentūru, sakarā ar iespējām rīkot nometnes ar Latvijas jauniešiem “Sveika, Latvija!” ceļojumu ietvaros.

Lēmums Nr. 7
ALA valde apstiprina Elisu Freimani kā ALA pārstāvi PBLA izglītības padomē un atbalsta Andrsi Zommeres darbību PBLA izglītības padomē uz laiku kā “ex officio”, lai nodrošinātu  saiti starp iepriekšējo un jauno padomi.

Lēmums Nr. 8
ALA valde nolemj izstrādāt vispārēju stratēģiju, lai palielinātu ALA redzamību ar jauniem mārketinga materiāliem, ieskaitot: jaunu ALA brošūru, piemiņas dāvanas sadarbības partneriem un ciemiņiem un suvenīrus ar ALA logo. Līga Ejupe un Kristīne Ģiga-Bauer apsola stratēģijas uzmetumu pirms marta sēdes.

Lēmums Nr. 9
ALA valde nolemj atbalstīt Gaŗezera sabiedriskā centra remontu ar $5,000 “Stūrakmeņa” ziedojumu no 2019. g. budžeta.

Lēmums Nr. 10
ALA valde nolemj izveidot jaunu darba grupu, kura izveidotu plānu iespējamai filmai par apvienību, lai to prezentētu marta sēdē. Darba grupā piedalīsies P. Blumbergs, M. Andersons, L. Ejupe, D. Dzilna, A. Nāgele, K. Ģiga-Bauer, M. Gudrā.

Lēmums Nr. 11
ALA valde nolemj rīkot 2020. g. valdes sēdes sekojošās pilsetās un datumos.

Detroitā, 6.-8. martā
Bostonā, septembrī (datumi sekos)
Vašingtonā, DC, 4.-6. decembrī

Lēmums Nr. 12
ALA valde nolemj atcelt darbības rezervi $100,000 USD apmērā.

Lēmums Nr. 13
ALA valde pieņem kasieres sniegtos finanču pārskatus bez maiņām.

Lēmums Nr. 14
ALAs valde pieņem kasieres sagatavoto budžetu 2020. gadam ar pārrunātajām maiņām.

Lēmums Nr. 15
ALA valde nolemj pieņemt jauno ALA Investment Policy Statement.

Lēmums Nr. 16
ALA valde nolemj palielināt nolietojamu aktīvu iegādes slieksni no $1,000 uz $5,000.

Lēmums Nr. 17
ALA valde nolemj sākot ar 2020. g. 1. janvāri no visiem nolūka ziedojumiem (Temporarily Restricted Fund) ieturēt 5 procentu administrīvu nodevu ALAs darbībai (iepriekš sazinoties ar ziedotāju). M. Gudrā uzņemās izplatīt informāciju ALA mājas lapā. Šis lēmums atvietos 2013. g. decembra Lēmumu Nr. 4.

Lēmums Nr. 18
ALA valde uzdod Līdzekļu vākšanas nozarei sagatavot ieteikumu biedru maksu paaugstinājumiem ko pasneigt kongresā aprīlī.

Lēmums Nr. 19
ALA valde nolemj dibināt ALA 70 līdzekļu vākšanas akciju. Akcijas ziedojumus ievietos ALA Century Bequest Fund. Ziedojumos neieskaitīs biedru maksas.

Lēmums Nr. 20
ALA valde atbalsta Mārtiņa Andersona kandidātūru PBLA valdes priekšsēža vietnieka amatam.

Lēmums Nr. 21
ALA valde uzdod statūtu komisijai pārskatīt 2019. g. marta Lēmumu Nr. 6 (uzstādīts lai veicinātu lielāku atsevisķo biedru delegātu skaitu un organizācijas dalībnieku skaitu nākotnes kongresos) un 68. kongresa piedāvāto statūtu komisijas prezentāciju lai sagatavot informāciju ko laicīgi izplatīt visām biedru organizācijām.

Lēmums Nr. 22
ALA valde nolemj rīkot Latvian Heritage Night 2020. g. 7. februārī Vašingtonā, DC, kad Washington Wizards basketspēlētājs Dāvis Bertans spēlēs pret Dallas Mavericks spēlētāju Kristapu Porzingu.

Lēmums Nr. 23
ALA valde nolemj paaugstināt biroja darbinieku algas par 3 procentiem un piešķrt Ziemassvētku bonusus ($1,000 M. Gudrai un $750 B. Dolinsky pēc nodokļu izmaksām).

Lēmums Nr. 24
ALA valde nolemj atbalstīt Likteņdārzu ar Dižozola pakāpes ziedojumu 15.000 eiro apjomā (apmēram $16,600 pēc šodienas kursas).

Lēmums Nr. 25
ALA valde nolemj atbalstīt the Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS) nākošo konferenci 2020. g. 28. – 30. maijā, Charlotte, NC, ar $3,000 ziedojumu. Ziedojums izmaksās Latviešu kopienas runātāju/ viesi.

Lēmums Nr. 26
Ņemot vērā ALAs 68. kongress rezolūcijā uzdeva ALA valdei sagatavot priekšlikumus ALA Statūtu grozījumiem saskaņā ar Statūtu VII nodaļu, lai veicinātu atsevišķo biedru un organizāciju delegātu skaita palielināšanu nākotnes kongresos.

ALA valde nolemj piedāvāt grozījumus Statūtu III un VII nodaļās, kas tika apspriesti 68. kongresā un tiks likti priekšā balsojumam 69. kongresā.

Propozīcija grozīt III nodaļas “Kongress” a) apakšpunktu, kas dotu iespēju palielināt atsevišķobiedru delegātu skaitu no 14 uz 24:

(Pašreizējais)

  1. Ik simts atsevišķām personām tiesības uz vienu delegātu.

(Proponētais)

  1. Ik sešdesmit atsevišķām personām ir tiesības uz vienu delegātu.

Propozīcija grozīt III nodaļas “Kongress” b) apakšpunktu, kas dotu iespēju vēl vismaz 9 biedru organizācijām sūtīt uz kongresu 1 delegātu, un vēl 10 biedru organizācijām – sūtīt 2. delegātu. Pašlaik tikai 47 biedru organizācijas var sūtīt vismaz 1 delegātu.

(Pašreizējais)

  1. Organizācijām-dalībniecēm, ir tiesības uz vienu delegātu arī tad, ja to apvienības biedru skaits ir 60 vai mazāks par 60, bet ne mazāks par 20 personām. Organizācijām, dalībniecēm, ir tiesības uz diviem delegātiem, ja to apvienības biedru skaits ir no 61 līdz 120, un par katriem nākamiem 60 biedriem papildus viens (1) delegāts klāt. Divas vai vairākas organizācijas-dalībnieces var ar savstarpēju vienošanos apvienot savu kopējo Apvienības biedru skaitu, lai kopā iegūtu tiesības uz vienu vai vairākiem delegātu mandātiem, pielietojot to pašu formulu, kā viena organizācija-dalībniece.

(Proponētais)

  1. Organizācijām-dalībniecēm, ir tiesības uz vienu delegātu arī tad, ja to apvienības biedru skaits ir 40 vai mazāks par 40, bet ne mazāks par 15 personām. Organizācijām, dalībniecēm, ir tiesības uzdiviem delegātiem, ja to apvienības biedru skaits ir no 41 līdz 80, un par katriem nākamiem 40 biedriem papildus viens (1) delegāts klāt. Divas vai vairākas organizācijas-dalībnieces var ar savstarpēju vienošanos apvienot savu kopējo Apvienības biedru skaitu, lai kopā iegūtu tiesības uz vienu vai vairākiem delegātu mandātiem, pielietojot to pašu formulu, kā viena organizācija-dalībniece.

(Pašreizējais)              (Proponētais)

1 delegāts       20 – 60 biedri              15 – 40 biedri

2 delegāti       61 – 120 biedri            41 – 80 biedri

3 delegāti       121 – 180 biedri          81 – 120 biedri

Propozīcija grozīt Statūtu VII nodaļu “Statūtu grozīšana”, kas dotu vairāk laika Statūtu grozījumu sagatavošanai, ja tādi būtu nepieciešami nākotnē.

(Pašreizējais)

Statūtus var grozīt kongress ar divu trešdaļu nodoto balsu vairākumu, ja ieteiktie grozījumi ir bijuši izsūtīti visām organizācijām 90 dienas pirms kongresa.

(Proponētais)

Statūtus var grozīt kongress ar divu trešdaļu nodoto balsu vairākumu, ja ieteiktie grozījumi ir bijuši izsūtīti visām organizācijām 60 dienas pirms kongresa.