Valdes sēde 2019. gada 1.-2. martā

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALA valde pieņem kasieres iesniegtos finanču pārskatus bez maiņām.

Lēmums Nr. 2
ALA valde pieņem izmaiņas izmaksu iesniegšanas vadlīnijās. Turpmāk ALA izmaksu pieprasījumi varēs būt iesniegti ne tikai pa pastu (pašreizējā prasība), bet arī uz speciāli šim nolūkam izveidoto e-pasta adresi.

Lēmums Nr. 3
ALA valde nolemj sekot finanšu konsultanta ieteikumam un veikt konservatīvāku pieeju ar ALAs Vanguard ieguldījumiem un apstiprina $200,000 pārskaitījumu no Extended Market Index fonda (VEXAX) uz Dividend Growth fondu (VDIGX) un pārskaitīt $200,000 no Growth Index fonda (VIGAX) uz Intermediate Investment Grade Bond fonda (VFIDX).

Lēmums Nr. 4
Balstoties uz ALA valdes lēmumu izsludināt 2019. gadu par “Sveika, Latvija!” gadu, ALA valde nolemj dibināt darbu grupu, kurā iesaistītos Informācijas nozare, Līdzekļu vākšanas nozare, Izglītības nozare un ALA birojs, lai rīkotu pasākumus, veiktu akcijas un veidotu publicitāti Sveika, Latvija! programmas atbalstam un piesaistītu Sveika, Latvija! absolventus ALA darbam.

Lēmums Nr. 5
Ņemot vērā, ka Latvijas Kultūras ministrija līdz 15. martam vēlas saņemt atbildi par tagad pieejamo Smithsonian Folklife Festival finansējumu, ALA valde ierosina uzaicināt mūzikas grupu no Latvijas, kas interesētu gan latviešus, gan amerikāņus vispārējā amerikāņu sabiedrībā. Ja šis priekšlikums tiks apstiprināts, ALA valde uzņemas koordinēt šādu pasākumu ar Kultūras ministriju, Latvijas vēstniecību ASV un jebkuru nepieciešamo mūzikas producēšanas uzņēmumu.

Lēmums Nr. 6

Lai veicinātu kuplāku atsevišķo biedru delegātu skaitu un organizāciju dalībnieku skaitu nākotnes kongresos, ALA valde plāno proponēt sekojošas maiņas ALA statūtos šī gada 68. kongresā. Valde uzdod statūtu komisijas locekļiem sagatavot prezentāciju lai informētu visus delegātus pirms balsošanas par šīm statūtu maiņām.

ALA valde arī vēlas kongresā proponēt saīsināt 90 dienu termiņu statūtu grozīšanai.

(Izvilkums no ALA Statūtiem)

III NODAĻA

Kongress

2. Apvienības biedri ievēl apvienības kongresa delegātus.

a. (Pašreizējais) Ik simts atsevišķām personām ir tiesības uz vienu delegātu.

(Proponētais) Ik 60 atsevišķām personām ir tiesības uz vienu delegātu.

b. (Pašreizējais) Organizācijām-dalībniecēm, ir tiesības uz vienu delegātu arī tad, ja to apvienības biedru skaits ir 60 vai mazāks par 60, bet ne mazāks par 20 personām. Organizācijām, dalībniecēm, ir tiesības uz diviem delegātiem, ja to apvienības biedru skaits ir no 61 līdz 120, un par katriem nākamiem 60 biedriem papildus viens (1) delegāts klāt. Divas vai vairākas organizācijas-dalībnieces var ar savstarpēju vienošanos apvienot savu kopējo Apvienības biedru skaitu, lai kopā iegūtu tiesības uz vienu vai vairākiem delegātu mandātiem, pielietojot to pašu formulu, kā viena organizācija-dalībniece.

(Proponētais) ALA Statūtu komisija sarēķinās un izsūtīs pa e-pastu ALA valdei proponētās maiņas organizācijas delegātu skaitiem.

VII NODAĻA

Statūtu grozīšana

Statūtus var grozīt kongress ar divu trešdaļu nodoto balsu vairākumu, ja ieteiktie grozījumi ir bijuši izsūtīti visām organizācijām 90 dienas pirms kongresa.

Lēmums Nr. 7
ALAs valde nolemj atbalstīt Latvian American Chamber of Commerce (LACC) rīkoto Spotlight Latvia biznesa konferenci 2. maijā Denverā ar $10,000 no ALA Latvijas Ekonomijas Attīstības Fonda.

Lēmums Nr. 8
Ņemot vērā ALA 67. kongresa rezolūciju Nr. 9, ALA valde nolemj paaugstināt Simtgades Testamentāro novēlējumu fondā sakrāto līdzekļu mērķi no $5 miljoniem uz $7 miljoniem (un lai tas parādas visās attiecīgajās ALA finanču vadlīnijās un aprakstos).

Lēmums Nr. 9
ALA valde nolemj rīkot informācijas galdu XV Latviešu Dziesmu Svētkos Kanādā (Toronto pilsētā) un sūtīt M. Gudro darba komandējumā kā ALA pārstāvi. Valde arī dod birojam atļauju veikt nepieciešamos uzlabojumus informācijas stendam. Klātesošā valde ir lūgta pavadīt laiku pie informācijas galda.

Lēmums Nr. 10
Ņemot vērā neparedzēto 1099-MISC Miscellaneous Income ASV nodokļu veidlapu izsniegšanu 2018. gada ALA vasaras praktikantiem un dažiem Kultūras fonda balvu saņēmējiem, ALA valde nolemj sazināties ar iesaistītajām personām un piedāvāt līdz 145 ASV dolāriem tiem, kas pauž finansiālas grūtības negaidītu nodokļu dēļ. L. Ejupei uzdots izsūtīt rakstiskus paziņojumus.

Lēmums Nr. 11
ALA valde nolemj rīkot 2019.g. rudens sēdi sestdien 14. un svētdien 15. septembrī Ņūdžersijā.

Lēmums Nr. 12
ALA valde apstiprina sekojošos Atsevišķo biedru delegātu kandidātus 68. kongresam Denverā:

  1. Ivars Bērziņš, Ņujorka
  2. Vija Bērziņa, Ņujorka
  3. Ēriks Krūmiņš, Milvoki