Valdes sēde 2017. gada 7. maijā

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALAs valde pieņem un uzstāda Dace Aperāni kā PBLA KF referenti Mūzikas nodaļā un uzprasa Raitam Eglītim nosūtīt vēstuli ar P. Blumberga parakstu.

Lēmums Nr. 2
ALAs valde nolemj atbalstīt Emīļa izrādi ar $5,000 no Simtgades fonda lai izpalīdzētu ar izmaksām piedalīties 2017. gada Baltimoras Dziesmu Svētkos.

Lēmums Nr. 3
ALAs valde nolemj pārskaitīt $350,000 no Vanguard fonda uz ALAs kontu SunTrust bankā lai segtu vasaras izdevumus.

Lēmums Nr. 4
ALAs valde nolemj segt dalībmaksas Jānim Kancānim piedalīties JBANC sanāksmē.

Lēmums Nr. 5
ALAs valde nolemj rīkot nākošo sanāksmi 16. un 17. septembrī Rockvillē.