Valdes sēde 2017. gada 1.-3. decembrī

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALAs valde uzdod ALAs Finanču komitejai izstrādāt vadlīnijas jauna ASV – Latvijas ekonomiskās sadarbības fonda veidošanai un vadlīnijas iesniegt tās 2018. g. marta sēdē.

Lēmums Nr. 2
ALAs valde pieņem kasieres sniegtos finanču pārskatus (Statement of Financial Position and Budget v Actual).

Lēmums Nr. 3
ALAs valde nolemj mainīt “permanently restricted” Anderson’s Scholarship Fund administrāciju no Izglītības nozares uz “Sadarbība ar Latviju” (SAL) nozari.

Lēmums Nr. 4
ALAs valde atbalsta iniciatīvu rīkot 13. Saeimas vēlēšanu  ASV iecirkņu vadītāju apmācību kursus Vašingtonā pirms ALA 67. kongresa, 2018. gada 3. maijā, budžetā plānojot līdz $15,000, lai segtu dalībnieku ceļa un apmešanās izmaksas.

Lēmums Nr. 5
ALAs valde atbalsta iniciatīvu ALAs mājas lapas pārbūvei un modernizēšanai, plānojot 2018. gada budžetā līdz $5,000 šim projektam.

Lēmums Nr. 6
ALAs valde atbalsta iniciatīvu ALAs Biedru datu bazes  pārbūvei un modernizēšanai, plānojot 2018. gada budžetā līdz $10,000 šim projektam.

Lēmums Nr. 7
ALAs valde nolemj dibināt jaunu biedru pakāpi “Namejs” par kuŗas dalībnieku jebkurš ALAs atbalstītājs var kļūt ar $5000 ziedojumu.

Lēmums Nr. 8
ALAs valde nolemj izbeigt līdzdalību Combined Federal Campaign, jo reģistrācijas maksas paceltas tik augstu, ka ieņēmumi caur šo programmu neattaisno izdevumus.

Lēmums Nr. 9
ALAs valde nolemj dot tiesības Latvijas Televīzijai (LTV) raidīt prakses programmas “Pavadi vasaru Latvijā” filmu “Izmēģinājums.”

Lēmums Nr. 10
ALAs valde nolemj atļaut kultūras nozares vadītājai apstiprināt pieprasījumus no Simtgades fonda līdz $2,000 vērtībā. Pieprasījumi no $2,001 līdz $5,000 jāapstiprina Simtgades komisijas locekļiem. Pieprasījumiem, kas pārsniedz $5,000, vajadzīgs valdes apstiprinājums.

Lēmums Nr. 11
Pēc Latviešu apvienības Detroitā lūguma, ALAs valde nolemj atcelt Latviešu apvienības Detroitas 2007. gada ieteikumu piešķirt ALAs Atzinības rakstu Edgaram Zariņam.

Lēmums Nr. 12
ALAs valde nolemj dot tiesības Ojāram Kalniņam atkārtoti izdot ALAs 1987. gadā izdoto grāmatu “Chautauqua/Jurmala 1986 – A Latvian American Perspective”

Lēmums Nr. 13
ALAs valde pieņem kasieres sagatavoto budžetu 2018. gadam.

Lēmums Nr. 14
ALAs valde atbalsta 2017. g. revizijas līgumu ar CliftonLarsonAllen (CLA).

Lēmums Nr. 15
ALAs valde atbalsta priekšsēža Pētera Blumberga gatavību kandidēt PBLA vice priekšsēža amatam, dotot viņam ALAs valdes mandātu PBLA darbam 2018. un 2019. kalendāra gadiem.