Valdes sēde 2016. gada 4.-5. martā

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALAs valde vienbalsīgi pieņem kasieres sniegtos finanču pārskatus, ieskaitot pozīcijas pārskatu un Budget vs. Actual.

Lēmums Nr. 2
ALAs valde nolemj maksāt advokātam Ivaram Bērziņam $350 stundā, lai viņš turpinātu kārtot ALAs lietas sakarā ar John Priedīts testamentu. Līdz ar šo lēmumu, valde piekrīt palielināt ALAs 2016. g. budžetu ,,Advokātu izdevumiem” no $2,000 uz $5,250.
 

Lēmums Nr. 3
ALAs valde piekrīt palielināt 2016. g. Informācijas nozares budžetu, sakarā ar ALAs CEEC dalības maksu.
 

Lēmums Nr. 4
ALAs valde pieņem $1,750 pielikumu pie 2016. g. ALAs Muzeja budžeta reklāmas izdevumiem. Līdzekļi šim palielinājumam tiks ņemti no Knight fonda.

Lēmums Nr. 5
ALAs valde nolemj pārskaitīt līdzekļus no abiem SunTrust Money Market kontiem uz SunTrust checking kontu, lai segt ALAs vispārējos izdevumus. Ar šiem pārskaitījumiem, abi SunTrust Money Market konti bus slēgti. 

Lēmums Nr. 6
ALAs valde atbalsta šādus Atsevišķo biedru delegātus 2016. g. ALA kongresam: Maija Hinkle, Ņujorka; Ēriks Krūmiņš, Milvoki; Aija Kukaine, Kalama; Jānis Kukainis, Kalamazū; Lilita Bergs, Vašingtona, DC.
 

Lēmums Nr. 7
ALAs valde uzdod Ilzei Garozai attīstīt Anitas Tēraudas uzsākto ALAs vēstures grāmatas manuskriptu ar mērķi izdot grāmatu līdz 2017. gada ALAs kongresam.
 

Lēmums Nr. 8
ALAs valde nolemj pāriet uz Neopost pasta sūtījumu piedāvājumiem, ar kontraktu uz trijiem gadiem.
 

Lēmums Nr. 9
ALAs valde nolemj ziedot $5000 Katskiļu nometnes ,,Nometnes latviskās audzināšanas programmas” fondam, ar to officiāli atzīmējot Katskiļu nometnes 60. jubileju.
 

Lēmums Nr. 10
ALAs valde nolemj uzsākt Amerikas latviešu apvienības Latvijas Valsts Simtgades atbalsta akciju. Līdzekļu vākšanas akcijas (,,Trīsreiz Simts uz Simtgadi”), mērķis būtu vākt līdzekļus ALAs Latvijas Simtgades pasākumu atbalsta budžetam, izveidojot ziedotāju grupu, kas solītu dot ALAi $100  katru gadu līdz Latvijas simtgadei – 2016., 2017. un 2018. gadā. ALA izveidotu speciālu “LV-100” piespraudi, ko saņemtu katrs ziedotājs pēc pirmā $100 ziedojuma. Akcija tiks uzsākta ALAs 65. kongresā Losandželosā. Tās ienākumi ies ALAs neierobežotajos rīcības kontos