Valdes sēde 2016. gada 10.-11. septembrī

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALAs valde nolemj turpināt 65. kongresā uzsākto ziedojumu akciju Latvijas valsts simtgades atbalstam ASV – “3X100 uz Latvijas simtgadi”, kurā cilvēki tiks aicināti nākamos trīs gadus ziedot $100 gadā. Saziedotie līdzekļi tiks lietoti simtgadei veltītu pasākumu atbalstam ASV un ALAs darbībai valstssvētku svinību atbalstam. Katrs ziedotājs, kurš būs noziedojis $300 saņems speciāli sagatavotu piespraudi ar simtgades logo.

Lēmums Nr. 2
ALAs valde vienbalsīgi pieņem kasieres sniegtos finanču pārskatus.

Lēmums Nr. 3
ALAs valde nolemj turpināt izpētīt Juŗa Abrenieša zemes dāvinājuma piedāvājumu.

Lēmums Nr. 4
ALAs valde nolemj atstāt Laimdotas Sausais $20,000 novēlējumu vispārējā fondā, jo viņas testamentā norādītais Aprūpes fonds ir sen slēgts.

Lēmums Nr. 5
ALAs valde nolemj pārskaitīt $300,000 no Vanguard uz ALAs kontus SunTrust bankā.

Lēmums Nr. 6
ALAs valde nolemj izmaksāt PBLA $2000 gadā, lai atbalstītu ALAs administratīvo izdevumu apsaimniekošanu Rīgā.

Lēmums Nr. 7
ALAs valde nolemj piešķirt ALAs Atzinības rakstus 35 latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem ASV. Atzinības raksti tiks pasniegti latviešu centru valssvētku sarīkojumos, kad arī tiks paziņoti saņēmēju vārdi.

Lēmums Nr. 8
ALAs valde nolemj nākamo sēdi rīkot 2016. gada 2.-4. decembra nedēļas nogalē Rokvillē, apvienojot to ar saviesīgu vakaru kopā ar Latvijas Republikas vēstniecības darbiniekiem.

Lēmums Nr. 9
ALAs valde elektroniski nolēma piešķirt ALAs Atzinības rakstu vēl vienam kandidātam.

Lēmums Nr. 10
ALAs valde elektroniski nolēma piešķirt $5000 mūzikla “Te nu mēs esam” turnejai ASV.