Valdes sēde 2015. gada 3. maijā

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALAs valde ievēl Anitu Bataragu kā ALAs Kultūras nozares referentu, pilnvarojot viņu ALAs vārdā koordinēt makro projektu, lai pieteiktos uz Sabiedrības Integrācijas fonda (SIF) atklāto projektu konkursu programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros.

Lēmums Nr. 2
ALAs valde nolemj uzņemties atbildību kā centrālā organizācija, piesakoties uz Sabiedrības Integrācijas fonda (SIF) makro projektu, sadarbojoties ar citām ASV un Kanādas latviešu nevalstiskajām organizācijām – ALJA, TILTS, Gaŗezers, Daugavas Vanagi, un LNAK, kopīgā projekta pieteikumā.
 

Lēmums Nr. 3
Jaunievēlētā ALAs valde apstiprina kasieres ieteikto ,,Operational Reserves konta palielināšanu no $50,000 uz $100,000.
 

Lēmums Nr. 4
ALAs valde atbalsta ALAs vasaras prakses darbu programmas palielināšanu 2015. gada vasarai, ar $23,000 papildus līdzekļiem no Freiberga fonda. 

Lēmums Nr. 5
ALAs valde pieņem kasieres ieteiktās finanču vadlīnijas 2015. gadam, ieskaitot Gift Policy, Cost Allocation Policy, Whistleblower, Capitalization Policy, Administrative Fee, Conflict of Interest, Document Retention and Destruction, Earmarked Donations, Century Bequest, Freibergs Bequest, un Temporarily Restricted Fund Release Criteria. 

Lēmums Nr. 6
ALAs valde nolemj, ka 2015. – 2016. darbības gadā valdē ir 11 balstiesīgie locekļiPēteris Blumbergs, Andris Ramāns, Marisa Gudrā, Dace Spanier, Jānis Grāmatiņš,  Līga Ejupe, Andra Zommere, Toms Trautmanis, Kaija Petrovska, Taira Zoldnere un Vilnis Ore. Balstiesīgo valdes locekļu skaits nākamam darbības gadam ir balstīts uz kongresā ievēlēto nozaŗu vadītāju skaita. 

Lēmums Nr. 7
ALAs valde nolemj sazināties ar latviešu centru Gaŗezers par kafijas stundas rīkošanu Gaŗezera ,,G50 pasākuma ietvaros 2015. g. jūlijā, lai radītu vienreizēju iespēju sniegt G50 viesiem informāciju par ALAs darbību un piesaistīt jaunus biedrus. 

Lēmums Nr. 8
ALAs valde nolemj atjaunot ALAs informācijas plakātus un uzstādīt officiālo ALAs stendu XVI Rietumkrasta Dziesmu svētkos Sanhosē, Kalifornijā, 2015. g. septembrī. ALAs valde piekrīt financēt plakātu atjaunošanu un apmaksāt ceļa izdevumus diviem biroja darbiniekiem ar līdzekļiem no General Programs Special Initiatives apakškonta. (R. Eglītis uzņemas atbildību par projekta izpildi.) 

Lēmums Nr. 9
ALAs valde nolemj noturēt nākamo valdes sēdi 2015. g. 12. – 13. septembrī, Rokvillē.