Valdes sēde 2014. gada 6.-7. decembrī

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALAs valde nolemj izpētīt, kuŗām ALAs stipendijām, kas tiek financētas no Pagaidu ierobežotajiem fondiem, un kuŗas uzstādītas pirms 2014. gada, vairs nav iespējams atrast noteikumiem atbilstošu stipendiātu, un veikt nepieciešamās darbības, lai šos naudas līdzekļus varētu legāli izlietot citām vajadzīgām stipendijām.

Lēmums Nr. 2
ALAs valde pieņem ALAs finanču un līdzekļu pārskatus, tie iesniegti sēdē. 

Lēmums Nr. 3
ALAs valde pārskata un pieņem esošās, rakstiskās ieguldījumu un interešu konfliktu vadlīnijas un piekrīt, ka tās atspoguļo organizācijas pašreizējo nostāju. ALAs valde pārskata un pieņem rakstiskās ALAs dokumentu uzglabāšanas un iznīcināšanas vadlīnijas (kopija pievienota).  

Lēmums Nr. 4
ALAs valde pieņem auditorkompānijuCliftonLarsenAllenveikt ALAs 2014. gada revīziju. 

Lēmums Nr. 5
ALAs valde nolemj, ka dividendes un citi ienākumi no Vanguard ieguldītajiem ALAs Pastāvīgi ierobežotajiem fondiem tiks reinvestēti un ka Finanču komiteja ieviesīs mehānismu, lai precīzi sadalītu fondu peļņu starp attiecīgajiem Pagaidu ierobežotajiem fondiem. 

Lēmums Nr. 6
ALAs valde atbalsta Finanču komitejas plānu izveidot jaunu Vanguard kontu, sākotnēji ieguldot tajā $750,000. Šī summa tiks izņemta no Pagaidu ierobežotajiem fondiem, kas pašlaik atrodas SunTrust bankas Money Market kontā. Šie finanču līdzekļi ($750,000) tiktu sadalīti trījos fondos: Dividend Growth (VDIGX), Total Bond Market Index Admiral Shares (VBTLX), Intermediate Term Investment Grade Bond (VFIDX). 

Lēmums Nr. 7
Izskatot ALAs finanču situāciju un beznoteikumu novēlējumus, ALAs valde nolemj pārskaitīt $100,000,,Simtgades testamentāro novēlējumu fondā” Vanguard investīciju firmā šī finanču gada beigās. 10.5% no katru esošo Vanguard Main Account fondu tiktu ieguldīts Dividend Growth kopieguldījumu fondā. Jaunais Century Bequest sadalījums būtu šāds: 

29.43% Total Bond Index
29.43% Intermediate Term Investment Grade Bond
17.75% Dividend Appreciation Index
12.70% Growth Index
6.48% Extended Market Index
4.20% Dividend Growth 

Lēmums Nr. 8
ALAs valde nolemj, ka līdzekļi no Freiberga testamentārā novēlējuma tiks izmantoti saskaņā ar šādām vadlīnijām:  

Līdzekļi var tikt lietoti, lai segtu ALAs nozaŗu izdevumus, kas rodas tieši ALAi, jeb arī tās partnerorganizācijai. Izdevumiem skaidri jāatbilst novēlējuma kritērijiem – veicināt latviešu valodas un kultūras zināšanas ASV latviešu jauniešos. Šādu izdevumu dokumentācija būtu daļa no ALAs budžeta izstrādes procesa un tos būtu jāapstiprina ALAs valdei apvienības budžeta veidošanas procesā. 

Lēmums Nr. 9
ALAs valde pieņem apvienības 2015. gada budžeta uzmetumu, plānojot $1,435,950 ienākumos un $1,171,640 izdevumos. Budžetu jāapstiprina ALAs 64. kongresa delegātiem Indianapolē, 2015. gada maijā. 

Lēmums Nr. 10 – ALAs valde nolemj noteikt šādas vadlīnijas administratīvajām nodevām. Šis lēmums koriģē ALAs valdes 2013. gada decembra un 2014. gada marta sēžu lēmumus. 

1 – ALAs valde nolemj ieturēt no katra jauna testamentārā novēlējuma vienreizēju administratīvo nodevu saskaņā ar šādām vadlīnijām:

(a) ja novēlējuma summa mazāka par $20 000 – administratīvā nodeva ir 6 % no kopsummas, 

(b) ja novēlējuma summa ir starp $20 000 un $50 000 – administratīvā nodeva ir 3 % no kopsummas, 

(c) ja novēlējuma summa pārsniedz $50 000 – administratīvā nodeva ir 2 % no kopsummas.

2 – Šīs vadlīnijas tiks piemērotas visai novēlējumu summai, pat ja tas tiek saņemts vairākos maksājumos dažādos finanču gados.

3 – Ja Pagaidu ierobežotajos fondos tiek veikti papildus ziedojumi, tad administratīvā nodeva netiks ieturēta.

4 – Administratīvā nodeva neattiecas uz ziedojumiem eksistējošos Pagaidu ierobežotajos fondos (neskatoties vai tie ir skaidras naudas, vērtspapīru vai cita veida ziedojumi)

5 – ALAs valde nodrošinās, ka šīs vadlīnijas tiks darītas zināmas ziedotājiem caur reklāmām un publikācijām presē.

Lēmums Nr. 11
Pēc lūguma saņemšanas no Latvijas vēstniecības ASV ALAs valde nolemj uzņemties sponsora lomu vīzas pieteikumam Latvijas valsts korim ,,Latvija”, kam paredzēts uzstāties Linkolna centrā un Barišņikova centrā 2015. g. aprīļa sākumā ES Prezidentūras ietvaros. 

Lēmums Nr. 12
ALAs valde nolemj atbalstīt ABK konferenci 2015. g. 17. – 18. aprīlī ar $3000 piešķirumu un ar papildus reģistrācijas maksām, ar izpratni, ka ALAs vārds tiks izcelts programmā sponsors.