Valdes sēde 2014. gada 4. maijā

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALAs valde nolemj noturēt nākamo valdes sēde no 13. – 14. septembra, Vašingtonas latviešu namā, Rokvilē

Lēmums Nr. 2
ALAs valde nolemj noturēt 2014. gada decembra valdes sēde no 6. 7. decembra, Rokvilē

Lēmums Nr. 3
ALAs valde nolemj atbalstīt jaunās ,,Sadarbība ar Latviju” darbinieces ceļa izdevumus uz vienu sēdi un tad uz kongresu, ar 85% atmaksu. 
 

Lēmums Nr. 4
ALAs valde nolemj ieguldīt ALAs Mūžīgo ierobežoto fonda „corpus” ($952,702), saukts arī par “Permanently Restricted Fund”, pie Vanguard, iepērkot
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX).