Valdes sēde 2014. gada 15.-16. martā

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALAs valde nolemj sadalīt Aina Galeja Dravnieces novēlējumu saskaņā ar viņas vēlēšanām un ar 2013. g. decembra valdes sēdes 4. Rezolūcijas vadlīnijām; šo apstiprinās ar ,,Memorandum of Understanding” dokumentu ar izpildītāju. ALA atskaitīs piemēroto administratīvo procentu no kopējo summu, un sadalīs pārējo tā kā ir norādīts ziedotājas pēdējās, roku rakstītās instrukcijās, atstājot ALAs organizācijai 5% neierobežotajā ,,General Fund”.   

Lēmums Nr. 2
ALAs valde ir pārbaudījusi un vienbalsīgi pieņem kasieres finanču pārskatus. 

Lēmums Nr. 3
ALAs valde vienbalsīgi pieņem kasieres proponēto 2014. g. budžetu. Budžets paredz $1,486,088 kopējos ienākumus un $1,185,830 kopējos izdevumus.

Lēmums Nr. 4
ALAs valde nolemj parskaitīt naudu no Cīruļa ,,Temporarily Restricted Fund” uz ALAs ,,General Fund lai segt Ceļojuma iztrūkumu FY2013 gadam. Šis pārskaitījums būs iegrāmatots kā 2013. gada izdevums un tam pamats būs revidenta pārbaudīta iztrūkuma summa.

Lēmums Nr. 5
ALAs valde nolemj likvidēt ,,Account 24000 – Advance Latvian Books”, ja grāmatvedības vadlīnijas to atļauj. Valde apliecina, ka nav atrasts nekāds pierādījums projektam vai projekta saistītiem ziedotājiem.

Lēmums Nr. 6
ALAs valde pieņem ,,Board Designated Realignment” dokumentu ar 2014. g. marta dātumu. Dokuments (pielikumā) apstiprina ,,Board Designatedneierobežotu  kapitālu sadalījumu, un noskaidro fonda lietošanu. Diskusija un lēmums par ,,Board Designated” kapitāla finansēšanu 2014. gadam un tālāk nākotnē sekos pēc ALA kongresa 2014. g. maijā, un arī pēc tam, ka Simtgades Testamentāro novēlējumu fonda izlietošanas vadlīnijas ir noskaidrotas.

Lēmums Nr. 7
ALAs valde pieņem jauno ,,Cost Allocation” metodiku (pielikumā), ar 2014. g. marta dātumu. Valde recenzēs metodiku katru gadu septembra valdes sēdē.

Lēmums Nr. 8
ALAs valde nolemj katru reizi kad valde notur sēdi kādā latviešu centrā segt saimnieka dažādas izmaksas (ar kvītu pierādīšanu), kā arī atbalstīt centru ar vismaz $1000 ziedojumu.
 

Lēmums Nr. 9
ALAs valde nolemj noturēt nākošo pašreizējās valdes sēdi ceturtdien 1. maijā, dienu pirms ALAs 63. Kongresa Filadelfijā, un pirmo jaunievēlētās valdes sēdi svētdien, 4. maijā, pēc Kongresa. (Līdz ar to, jūnija sēde netiks noturēta.)
 

Lēmums Nr. 10
ALAs valde apstiprina sekojošos Atsevišķo biedru delegātus 63. ALA Kongresam Filadelfijā: Lilita Bergs, Ivars Bērziņš, Vija Bērziņa-Zuntaka, Ints Dzelzgalvis, Maija Hinkle, Ināra Krūmiņa, Jānis Kukainis, Roberts Kukainis, Juris Mežinskis, Anita Tērauda, un Ilona Vilciņa. 
 

Lēmums Nr. 11
ALAs valde nolemj ar vēstuli aicināt Latvijas valdībai izvērtēt informāciju, kas tiek pasniegta Latvijas plašsaziņas līdzekļos, un sniegt atbalstu ziņu kanāliem, kuri ir noskaņoti par latvisku un demokrātisku Latvijas valsti
 

Lēmums Nr. 12
ALAs valde atbalsta Markusa Videnieka kandidatūru ALAs Informācijas nozares Ārejās informācijas vadītāju lomā. Informācijas nozares nolūks tiek paplašināts sakarā ar pašreizējo situāciju Ukrainā, un ar jaunu vajadzību ALAs biedriem izsludināt attiecīgu politisku informāciju sakarā ar Latvijas aizsardzību.

Lēmums Nr. 13
ALAs valde nolemj atbalstīt trīs Amerikas latviešu bērnu nometnes- Katskiļu nometni, Gaŗezera bērnu nometni, un Mežotnes nometni- katru nometni ar $500 ziedojumu. Valde apsvera kā ļoti svarīgu šo atbalstu Amerikas latviešu bērnu programmām, īpaši jo šogad izkrita liels Amerikas latviešu jauniešu projekts- 2×2 nometne. Ziedojumi nāks no līdzekļiem kuri bija 2×2 nometnei domāti.