Valdes sēde 2013. gada 14.-15. septembrī

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALAs valde vienbalsīgi atbalsta ieteikumu piedāvāt Baibai Dolinsky atalgotu stundu darbu, sākot ar 2013. gada 1. oktōbri līdz 12 stundām nedēļā, plānojot, ka viņa apgūs ALAs grāmatvedību profesionālās Grossberg, LLP grāmatvedes vadībā un palēnām ALAs kasieres pārraudzībā viņas atbildības pieaugs līdz pilnai daļēja laika grāmatvedes pozīcijai.

Lēmums Nr. 2
ALAs valde vienbalsīgi pieņem kasieres Vairas Rozentāls iesniegtos ALAs finanču pārskatus, tai skaitā, šī brīža „Statement of Financial Position”, kā arī „Profit & Loss Statement” no 2013. gada 1. janvāra.

Lēmums Nr. 3
Sakarā ar ALAs un Vašingtonas draudzes īres līguma noteikumiem, kas paredz ikmēneša īres maksas pieaugumu par 5% no šī gada oktōbŗa (no $2300 uz $2450), ALAs valde vienbalsīgi nolemj attiecīgi palielināt arī PBLA un JBANC biroju īres maksas par 5 %, sākot ar 1. oktōbri.

Lēmums Nr. 4
ALAs valde vienbalsīgi nolemj piedāvāt PBLA projektu vadītājai Ilzei Garozai darbu uz viena gada ilgu laika periodu no 2013. gada novembŗa līdz 2014. gada novembrim ASV „L” vīzas ietvaros (darbinieku izmaiņā starp „mātes” un „bērna” organizācijām). I. Garozas galvenie projekti būs: (1) organizēt ALAs Otro Archīvu konferenci 2014. gadā, (2) sadarboties ar Anitu Tēraudu, rakstot ALAs vēstures grāmatu 2001. – 2013. gadiem un (3) veicināt ALAs publicitāti un atpazīstamību, veidojot ALAs mājas lapu un uzturot ALAs kontus sociālajos tīklos (Facebook, Twitter utt).

Lēmums Nr. 5
ALAs valde vienbalsīgi nolemj piešķirt 2013. gada ALAs Atzinības rakstus visiem nominētajiem kandidātiem. Šo sabiedrisko darbinieku vārdus publiskos 18. novembŗa Valstssvētku sarīkojumos ASV latviešu centros.

Lēmums Nr. 6
ALAs valde vienbalsīgi nolemj izpētīt un pārmainīt vadlīnijas ALAs Atzinību rakstu kandidātu nominēšanai un piešķiršanai nākamajam gadam. Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe piekrīt uzsākt pētīt maiņu iespējas un ieteikt tās valdei 2013. gada decembŗa sēdē.

Lēmums Nr. 7
ALAs valde vienbalsīgi atbalsta ieteikumu pārmainīt prasības ALAs pabalstiem latviešu sabiedriskajiem centriem kultūras sarīkojumu rīkošanai. Valde atbalsta ieteikumu atbalstu piešķirt ne tikai „mazajiem” centriem, bet vienu reizi gadā no ikkatra centra (maza vai liela), viena ALAs biedru organizācija drīkstētu pieprasīt $250 noteikta kultūras pasākuma atbalstam.

Lēmums Nr. 8
Izpildot ALAs 62. kongresa Sietlā delegātu ieteikumu, ALAs valde vienbalsīgi nolemj 2014. gadā rīkot ALAs Otro Archīvu konferenci.

Lēmums Nr. 9
Lai izglītotu ASV latviešu sabiedrību par maiņām LR Pilsonības likumā , ALAs valde nolemj rīkot sabiedrisku Informācijas semināru par LR Pilsonības likuma grozījumu praktisko pusi un dubultpilsonības noteikumiem decembŗa sēdes laikā, sadarbojoties ar LR vēstniecību Vašingtonā. ALAs valdes 2013. gada ziemas sēde notiks piektdien, 6. decembrī, bet Informatīvais seminārs – sestdien, 7. decembŗa pēcpusdienā vēstniecības telpās. ALAs valde aicinās uz semināru ASV latviešu centru vadītājus un sabiedriskos darbiniekus. Semināram sekos saviesīgs Ziemsvētku vakars vēstniecībā, kuŗa izdevumus palīdzēs segt ALA.

Lēmums Nr. 10
ALAs valde ar balsu vairākumu nolemj atbalstīt ALJAs kongresu šogad Denverā ar $1000 ziedojumu rīcības komitejai.