ALA valde

ALA valde

Pēteris Blumbergs
Priekšsēdis
pblumb@verizon.net

Mārtiņš Andersons
Priekšsēža vietnieks
tikunta@yahoo.com

Anita Grīviņa
Kasiere
alakasiere@gmail.com

Andrejs Kancs
Kasieres palīgs
dreday517@aol.com

Nora Muižniece Steele
Sekretāre
noramsteele@gmail.com

Valda Grinberga
Kultūras nozares vadītāja
culture@alausa.org

Elisa Freimane
Izglītības nozares vadītāja
education@alausa.org

Tatjana Žagare-Vītiņa
Informācijas nozares vadītāja
tanjavitins@gmail.com

Dzintars Dzilna
Sabiedrisko attiecību vadītājs
dzdzilna@gmail.com

Kristīne Ģiga Bauer
Biedru un Līdzekļu vākšanas nozares vadītāja
Kristine@giga.lv

Kaija Petrovska
“Sadarbība ar Latviju” nozares vadītāja
kaijavp@aol.com

Miķelis Ģiga
Sporta nozares vadītājs
megiga@aol.com

 

ALA Kultūras fonds:

Inese Stravelli
ALA Kultūras fonda vadītāja
culturalfoundation@alausa.org

 

ALA Revīzijas komisija:

Mārtiņš Jansons
Diana Kārkliņa
Una Veilande