ALA valde un birojs

ALA valde un birojs

ALA valde

Mārtiņš Andersons
Priekšsēdis
tikunta@yahoo.com

Andrejs Kancs
Priekšsēža vietnieks
dreday517@aol.com

Anita Grīviņa
Kasiere
alakasiere@gmail.com

Nora Muižniece Steele
Sekretāre
noramsteele@gmail.com

Valda Grinberga
Kultūras nozares vadītāja
culture@alausa.org

Elisa Freimane
Izglītības nozares vadītāja
education@alausa.org

Linda Zālīte
Informācijas nozares vadītāja
ala@zalite.org

Dzintars Dzilna
Sabiedrisko attiecību vadītājs
dzdzilna@gmail.com

Kristīne Ģiga
Biedru un Līdzekļu vākšanas nozares vadītāja
Kristine@giga.lv

Diāna Kārkliņa
“Labdarība Latvijā” nozares vadītāja
labdariba@alausa.org

Miķelis Ģiga
Sporta nozares vadītājs
megiga@aol.com

ALA Kultūras fonds:
Inese Stravelli

ALA Kultūras fonda vadītāja
culturalfoundation@alausa.org

ALA Revīzijas komisija:
Una Veilande
Daina Bolšteina
Ingrīda Heinze


ALA birojs

400 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850-3121
USA
+1 301 340 1914

ALA pārvaldes darbinieces

Marisa Gudrā
Ģenerālsekretāre
projects@alausa.org

Baiba Dolinsky
Kontroliere
finances@alausa.org

Līga Ejupe
Izglītojošo programmu vadītāja
programs@alausa.org