ALA birojs

ALA birojs

400 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850-3121
U.S.A.
Tālr.: 301-340-1914

ALA pārvaldes darbinieces
Marisa Gudrā
Ģenerālsekretāre
alaprojects@alausa.org

Baiba Dolinska
Grāmatvede un Biedru nozares lietvede
finances@alausa.org

ALA Latviešu muzejs
Lilita Bergs
Muzeja direktore
lbergs1027@gmail.com