Mācību priekšmets Valodas mācība
Valodas līmenis B1, B2
Gads 1989
Autors Jāzeps Lelis
Izdevējs ALA

Profesors Lelis attīstīja savu pieeju latviešu valodas mācībā strādājot gan ar Vašingtonas DC latviešu pamatskolas skolotājiem un bērniem, gan mācot latviešu valodas nepratējus. Latviešu valodas mācība ir domāta pamatskolas vecuma bērniem, bet noder arī vidusskolā un pieaugušiem valodas pratējiem.

Lejuplādēt