Mācību priekšmets Valodas mācība
Valodas līmenis A1
Gads 2020
Autors Elisa Freimane
Izdevējs ALA

ALA 1 000 vārdu sarakstā ir vārdi, kas ir bērnu pirmie, pazīstamākie, visbiežāk sastopamie vārdi.  1 000 vārdu ir skaits, ko svešvalodu stundās augstskolā apgūst vienā mācību gadā.  Pēc lingvistu pētījumiem ar 1 000 vārdiem var piedalīties un saprast vienkāršas sarunas, lasīt vienkāršus tekstus, rakstīt īsas atbildes.

ALA 1 000 vārdu sarakstā izvēlēti vārdi, kas pēc biežuma un pēc konteksta ir noderīgi Amerikā, Kanādā un Austrālijā dzīvojošiem latviešu pamatskolas vecuma bērniem.

ALA 1 000 vārdu sarakstu veidoja no sekojošiem materiāliem:

  1. A1 Laipa, Auziņa, Berķe, Lazareva, Šalme, LVA, 2014;
  2. Adelaides latviešu skolas materiāli;
  3. Basic English: 850 Words, C.K. Ogden;
  4. Basic Latvian I, J. Lelis, ALA, 1984;
  5. Latviešu valodas pamata un tematisks vārdu krājums, Māra Soikana-Trapāne, 1991;
  6. Runā ar mani latviski, Iveta Grinberga, ALA izdevums, 2017.
Lejuplādēt