Sākot ar 24. jūliju no ASV Latvijā atkal var ieceļot tikai ierobežotas personu kategorijas!

05. augusts, 2021
Sākot ar 24. jūliju no ASV Latvijā atkal var ieceļot tikai ierobežotas personu kategorijas.
1) personām, kuras ir vakcinējušās, un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām, kā arī personām, kuras pārslimojušas Covid-19, un to var droši un ticami apliecināt ar elektroniski viedierīcē vai papīra formātā izdrukātu ES sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu (pārslimošanas apliecinājums ir derīgs 11 līdz 180 dienu kopš saslimšanas sākuma).
2) t.s. būtiskiem ceļotājiem – galvenokārt Latvijas valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem. Pilns saraksts ar būtisko personu kategorijām, kurām ir atļauts ieceļot Latvijā, ir pieejams 2020. gada 9.jūnija Ministru kabineta Noteikumu Nr. 360. “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 38.48 punktā.