RDIKSD aptauja par remigrācijas jautājumiem

30. aprīlis, 2020

Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments (RDIKSD), īstenojot projektu “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”, veido informatīvu atbalsta materiālu ikvienam, kurš vēlas atgriezties uz dzīvi Latvijā un Rīgā. Ar šo projektu RDIKSD vēlās veicināt sadarbību starp Rīgas pilsētas pašvaldību un organizācijām, kas darbojas gan ar Latvijas diasporu, gan ar remigrācijas jautājumiem.

Ar šo lūgumu RDIKSD vēlās Jūs uzrunāt un iesaistīt projekta aktivitāšu īstenošanā, veidot veiksmīgu savstarpējo sadarbību un lūgt atbalstu informatīvā materiāla izstrādē, kuru RDIKSD vēlas veidot atbilstošu  cilvēku vajadzībām. Rokasgrāmata tiks veidota tā, lai ik vienam, kurš vēlas viens vai ar ģimeni atgriezties uz dzīvi Rīgas pilsētā, ir pieejama pamata informācija un kontakti, kas varētu palīdzēt atgriešanos padarīt vienkāršāku un mierīgāku.

Šobrīd RDIKSD apkopojusi galvenās tēmas un apskatāmos jautājumus, kas tiks iekļauti rokasgrāmatā.  RDIKSD darbinieki būtu pateicīgi, ja Jūs varētu veltīt dažas minūtes laika, izskatīt šīs tēmas, sniegt savu skatījumu par tēmu aktualitāti un nozīmīgumu, kā arī papildināt tēmas un jautājumus, ja tas ir nepieciešams.

Tēmu apkopojums ir atrodams šeit: https://forms.gle/dkTAKr3PtChgbjuo6

Lai iegūtu pēc iespējas plašāku izpratni par rokas grāmatas saturu, aicinām izplatīt šo aptauju arī saviem biedriem un citiem interesentiem, kuri varētu sniegt ieguldījumu kvalitatīva materiāla sagatavošanā.

RDIKSD projektu īsteno projektu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas  rīkotā konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” ietvaros. Projekta galvenais mērķis ir apkopot un aktualizēt informāciju, kas sniegtu atbalstu remigrantiem, atgriežoties uz dzīvi Rīgas pilsētā.