Pieteikšanās uz ALA izglītojošajiem ceļojumiem

14. decembris, 2019

Izglītojošie ceļojumi uz Latviju 2020. gadā

Pieteikšanās uz 2020. gada ceļojumiem līdz 15. februārim!


Sveika, Latvija!

Izglītojošs ceļojums latviešu valodā jauniešiem no 13 – 15 g.v., kas absolvējuši latviešu skolu vai kas runā latviski. Ceļojumā piedāvājam iespēju apceļot visus Latvijas apgabalus; iepazīties gan ar vienaudžiem Latvijā, gan ar grupas dalībniekiem – latviešu izcelsmes jauniešiem no ASV, Kanādas un Austrālijas; baudīt bagātu programmu ar daudz interesantām atrakcijām un interaktīvām nodarbībām. (Dalības maksa – $2390 / Iemaksa – $590)

ALA 2020. g. vasarā plāno divus ,,Sveika, Latvija!” ceļojumus:

  • 2020.g. 9. – 23. jūnijs (izlido no Čikāgas)
  • 2020.g. 11. – 25. augusts (izlido no JFK)

Pieteikšanās veidlapa


Heritage Latvia

Izglītojošs ceļojums angļu valodā latviešu izcelsmes jauniešiem vecumā no 13 – 16 g.v. Programma pielīdzināma ,,Sveika, Latvija!” programmai latviešu valodā. (Dalības maksa – $3390 / Iemaksa – $590)

  • 2020.g. 7./8. – 21./22. jūlijs (izlidošanas pilsēta TBD)

Pieteikšanās veidlapa


Sveika, Dzimtene! / Hello, Latvia!

Izglītojošs ceļojums angļu un/vai latviešu valodā (atkarīgi no dalībnieku valodas spējām) pieaugušajiem un ģimenēm. Dalībniekiem fantastiska iespēja vairāk iedziļināties senču kultūrā un vēsturē, kā arī baudīt mūsdienu Latviju; pirmo reizi apceļot visus Latviju apgabalus; vai iepazīstināt draugus un dzīvesbiedrus ar Latviju. (Dalības maksa – TBD / Iemaksa – $530)

  • 2020.g. vasarā (lidojums NAV ieskaitīts) – šovasar īsāks, 10 dienu ceļojums

Tuvākai informācijai sakarā ar visiem ALAs ceļojumiem, lūdzu, sazināties ar Marisu Gudro:
Tel: (301) 340-8719
E-pasts: alaprojects@alausa.org