Pārvietojamā pasu stacija Sanfrancisko apkārtnē 18.-19. oktobrī

24. septembris, 2019

Latvijas vēstniecība ASV ziņo par iespēju atjaunot vai pieprasīt Latvijas Republikas pasi un/vai personas apliecību (eID karti) Walnut Creek Sanfrancisko reģionā š.g. 18.-19. oktobrī.

Pieteikšanās līdz 6.oktobrim.

 

Pieņemšana notiks:

Viesnīcā “Walnut Creek Marriott”

Adrese: 2355 North Main Street, Walnut Creek, CA 94596

Piektdien, 18.oktobrī un sestdien, 19.oktobrī

 

Latvijas vēstniecība ASV aicina Latvijas valstspiederīgos noformēt un saņemt pasi kopā ar eID karti jeb personas apliecību.

Šobrīd tiek izstrādāti nepieciešamie grozījumi Latvijas likumdošanā, lai par prioritāro personu apliecinošo dokumentu kļūtu eID karte, tāpēc aicinām Jūs noformēt eID karti arī tad, ja Jūsu rīcībā ir derīga Latvijas pase.

Šādas izmaiņas valstspiederīgajiem sniegs uzticamu, valsts garantētu un drošu personas identifikāciju arī elektroniskajā vidē.

No šī gada eID kartēs ir ieviesti bezmaksas parakstīšanas un autentifikācijas sertifikāti ar neierobežotu parakstīšanās reižu skaitu. eID karte šobrīd tiek izsniegta ar derīguma termiņu 10 gadi agrāko 5 gadu vietā.

 

Pieteikt pasi kopā ar eID karti ir lētāk nekā noformēt eID atsevišķi – var ietaupīt laiku un līdzekļus, izvairoties no atkārtotas vizītes vēstniecībā.

Ieguvumi un ērtības, ko nodrošina eID kartes lietošana ārvalstīs:

–          ar personas apliecību, kurā iekļauts un aktivizēts autentifikācijas sertifikāts, var apliecināt savu identitāti attālināti – elektroniskā vidē.

Šis aspekts ir svarīgs, lai varētu pieteikt un saņemt pakalpojumus portālā www.latvija.lv, (piemēram, atkārtotas dzimšanas vai laulības apliecības izprasīšana, izziņu pieprasīšana, arī e-notārs);

–          ar personas apliecību, kurā iekļauts un aktivizēts elektroniskā paraksta sertifikāts, var elektroniskiem dokumentiem pievienot savu elektronisko parakstu, kas ir ekvivalents tradicionālajam ar roku parakstītam dokumentam.

 

Papildus informācija pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā – https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/personu-apliecinosi-dokumenti/pases/#1

 

Kādi dokumenti jāiesniedz vēstniecībai?

Lai pieteiktos pases un/vai personas apliecības (eID kartes) apmaiņai vai pieprasīšanai izmantojot pārvietojamo pasu staciju, iepriekš, līdz 2019.gada 6.oktobrim uz Latvijas vēstniecību ASV jāatsūta šādu dokumentu kopijas:

1) aizpildīts IESNIEGUMS (pieejams vēstniecības mājas lapā: http://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija/informacija-par-parvietojamo-pasu-darbstaciju )

2) iepriekšējās Latvijas pases kopija;

3) ja pasi pieprasa pirmo reizi, tad jānosūta dzimšanas apliecības kopija;

4) dokumenta, kas apliecina pastāvīgu uzturēšanos ASV, kopija (ASV pase, ASV vīza vai uzturēšanās atļauja, darba atļauja, I-94 vai I-20 formas, vai cita dokumenta kopija);

5) bērnam līdz 15 gadu vecumam pasi vai personas apliecību var pieprasīt tas bērna vecāks, kurš ir Latvijas pilsonis, vai arī vecāks, kurš ir citas valsts pilsonis, uzrādot otra vecāka notariāli apliecinātu (un arī ar Apostille apliecinātu) piekrišanu bērna dokumentu iesniegšanai un saņemšanai; no 15 gadu vecuma persona pati var pieteikties pases saņemšanai.

6) IESNIEGUMS, lai informētu par dzīvesvietu ASV (pieejams vēstniecības mājas lapā: http://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija/informacija-par-parvietojamo-pasu-darbstaciju ).

 

Iepriekšminētie dokumenti jāsūta pa e-pastu uz consulate.usa@mfa.gov.lv vai pa faksu 202-328-2860, obligāti norādot savu kontaktinformāciju (telefonu, e-pastu).

 

Minēto dokumentu oriģināli OBLIGĀTI jāuzrāda, ierodoties mobilajā pasu darbstacijā, kā arī jāsamaksā valsts un konsulārā nodeva.

Samaksa veicama tikai ar bankas karti (debetkarti vai kredītkarti).

 

Cenrādis:

-Pase – 115 EUR

-Pase un personas apliecība (eID karte) – 120 EUR

-Pase un personas apliecība (ar aktivizētu parakstu eID kartē*) – 145 EUR

 

– Pase personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu, ir pensijas vecumā (2019. gadā no 63 gadiem un 6 mēnešiem), kurām piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību, kā arī personām, kurām ir I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda attiecīgu dokumentu – 100 EUR

– Pase un personas apliecība (eID karte) personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu, ir pensijas vecumā (2019. gadā no 63 gadiem un 6 mēnešiem), kurām piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību, kā arī personām, kurām ir I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda attiecīgu dokumentu – 105 EUR

– Pase un personas apliecība (ar aktivizētu parakstu eID kartē*) personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu, ir pensijas vecumā (2019. gadā no 63 gadiem un 6 mēnešiem), kurām piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību, kā arī personām, kurām ir I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda attiecīgu dokumentu – 130 EUR

 

– Personas apliecība (eID karte) – 100 EUR

– Personas apliecība (ar aktivizētu parakstu eID kartē*) – 125 EUR

 

– Personas apliecība (eID karte) personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu, ir pensijas vecumā (2019. gadā no 63 gadiem un 6 mēnešiem), kurām piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību, kā arī personām, kurām ir  I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda attiecīgu dokumentu – 90 EUR;

– Personas apliecība (ar aktivizētu parakstu eID kartē*) personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu, ir pensijas vecumā (2019. gadā no 63 gadiem un 6 mēnešiem), kurām piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību, kā arī personām, kurām ir  I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda attiecīgu dokumentu – 115 EUR.

 

Minētās summas ietver arī pases/personas apliecības nosūtīšanu ar Federal Express kurjerpastu uz personas norādīto dzīvesvietu.

*Ja eID kartē tiek aktivizēts elektroniskais paraksts, tad eID kartes drošības kodi tiek nosūtīti atsevišķā sūtījumā.

 

Pēc 6.oktobra katram interesentam tiks noteikts konkrēts pieņemšanas laiks, par to iepriekš vienojoties.

 

Papildu informācija Latvijas vēstniecības ASV mājaslapā: https://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija